MADKOM S.A. wdroży swoje oprogramowanie w pięciu gminach Małopolski

08.01.2015 14:08  NewConnect
MADKOM S.A. wdroży swoje oprogramowanie w pięciu gminach Małopolski MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., zajmująca się produkcją systemów IT dla urzędów samorządowych, wdroży oprogramowanie swojego autorstwa w kolejnych gminach w Małopolsce. Wartość zawartej umowy wynosi ponad 303 tys. zł brutto.

Wdrożenie oprogramowania należącego do Spółki nastąpi w Urzędach Gminy w Gdowie, Gnojniku, Niedźwiedziu, Moszczeciny oraz w Raciechociwach. Kontrakt został pozyskany przez MADKOM S.A. w ramach projektu „Elektroniczny urząd - współczesny obywatel” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej: Wdrożenie standardów świadczenia e-usług oraz elektronicznej korespondencji dla 5 JST (Gmina Gdów, Gmina Gnojnik, Gmina Niedźwiedź, Gmina Moszczenica, Gmina Raciechowice).

Przedmiotem otrzymanego zamówienia jest m.in. dostawa i wdrożenie oprogramowania SIDAS EZD, systemów dziedzinowych oraz przygotowanie i uruchomienie nowych usług elektronicznych na platformie ePUAP. Oprócz tego, pracownicy Spółki przeprowadzą również kompleksowe szkolenia dla pracowników Urzędów Gminy. Dzięki pozyskaniu nowego kontraktu MADKOM S.A. zwiększy poziom swoich przychodów w kolejnych kwartałach.

„Kolejna umowa to potwierdzenie trendu wzrostowego Spółki, bowiem nie ma w zasadzie tygodnia, abyśmy nie podpisali nowej umowy. Za wcześnie na podsumowania ubiegłego roku, jednak zdecydowanie ten rok może okazać się dla nas najlepszym w historii firmy. Jeśli chodzi o ilość podpisanych kontraktów to już możemy tak powiedzieć. Natomiast jeśli idzie o dane finansowe to oczekujemy na wstępne prognozy wyniku finansowego za cały rok.” - komentuje Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

W grudniu br. MADKOM S.A. podpisał list intencyjny w sprawie nabycia 51% udziałów w spółce z sektora IT, świadczącej usługi z zakresu analizy finansowej dla branży hotelarskiej i medycznej. Spółka szacuje, że transakcję tą uda się sfinalizować w pierwszej połowie stycznia 2015 r. i będzie ona miała pozytywny wpływ na jej wyniki finansowe w najbliższych latach.


MADKOM S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda