New Connect: SMS Kredyt Holding S.A. - kolejny udany kwartał

14.05.2012 19:05  NewConnect
New Connect: SMS Kredyt Holding  S.A. - kolejny udany kwartał Spółka zależna SMS Kredyt Sp. z o.o. odnotowała w I kwartale 2012 roku wzrost sprzedaży o ponad 240% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zysk netto za pierwszy kwartał 2012 roku wyniósł 0,17 mln PLN i był wielokrotnie wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku.

Grupa SMS Kredyt wypracowała w pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowane przychody netto na poziomie 2,15 mln PLN, co stanowi wzrost o 23% w stosunku do IV kwartału 2011 roku. Zysk ze sprzedaży wyniósł 0,9 mln PLN i był wyższy o około 10% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

- Stały wzrost przychodów i zysku wskazuje na skuteczność przyjętej strategii rozwoju Grupy. Spodziewamy się utrzymać w całym roku 2012 wysoką dynamikę wzrostu przychodów i zysków. Zyski byłby jeszcze wyższe gdyby nie koszty jednorazowe związane z uruchomianiem nowych projektów - mówi Marcin Tokarek, prezes SMS Kredyt Holding S.A.

Zgodnie z przyjętą przez Spółkę zasadą rachunkowości (zasada memoriałowa) przychody są rozpoznawane w całym okresie trwania pożyczki. Oznacza to, iż w przypadku pożyczek 12 miesięcznych, przychody rozłożone są na cały ten okres. W związku z tym wzrost sprzedaży w I kwartale 2012 roku będzie widoczny wynikach finansowych również w późniejszym terminie.

W pierwszym kwartale 2012 roku spółka zależna SMS Kredyt sp. z o.o. nawiązała współpracę z kolejnymi kontrahentami (General Finance sp. z o.o. i Dom Finansowy QS sp.  z o.o.) oraz rozszerzyła zakres współpracy z InPost Finanse Sp. z o.o.
Miniony kwartał to również rozpoczęcie wdrażania nowego zakresu działalności poprzez powołanie spółki SMS Invest sp. z o.o. Zakupy Ratalne SKA, która będzie działała na rynku finansowania zakupów ratalnych.

Ponadto powołano spółkę Profeskasa S.A., która będzie działać na rynku mikropłatności. Spółka Profeskasa powstała jako reakcja Grupy SMS Kredyt na zmiany na rynku płatności masowych w związku z wejściem w życie nowej ustawy regulującej działalność tego rodzaju usług.

Raport roczny, którego termin publikacji przewidziany jest na 6 czerwca 2012 r., będzie zawierał skorygowane prognozy finansowe na lata 2012-2013, obejmujące wpływ obecnie prowadzonych projektów na wyniki Spółki.

SMS Kredyt Holding S.A.

azNotowania SMSKREDYT
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda