NewConnect: Abak SA - wzrost przychodów netto w III kwartale 2013 roku

08.11.2013 14:43  NewConnect
NewConnect: Abak SA - wzrost przychodów netto w III kwartale 2013 roku Działająca na rynku usług rachunkowych spółka ABAK SA w III kwartale 2013 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 222 tys. PLN - o 6% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.  Również narastająco w okresie od stycznia do września br. spółka poprawiła wyniki o około 8% w porównaniu do tego samego okresu 2012 roku – z 3 443 tys. PLN do 3 724 tys. PLN.

Przejęcie na początku roku oddziału w Warszawie, utworzenie działu odpowiedzialnego za rozwój biznesu oraz prowadzenie intensywnych działań marketingowych wpłynęły na wzrost kosztów działalności operacyjnej. Miało to wpływ na wskaźnik EBITDA rozumiany jako zysk z działalności operacyjnej połączony z amortyzacją oraz odpisem wartości firmy. Osiągnął on bowiem w III kwartale wartość 186 tys. PLN i był niższy o 44 tys. PLN w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 roku.

Podejmowane przez Spółkę działania promocyjne przekładają się na wzrost przychodów ze sprzedaży. Widzimy, że nasze działania przynoszą oczekiwane rezultaty, wobec czego będą w dalszym stopniu prowadzone. Już teraz średniomiesięczne przychody netto ze sprzedaży na poziomie 414 tys. PLN miesięcznie oraz średniomiesięczna EBITDA na poziomie ok 64 tys. PLN wskazują na stale utrzymującą się tendencję wzrostową Spółki. – mówi Paweł Puterko, Prezes Zarządu Abak SA.

Prowadzone przez Grupę Abak działania docelowo mają zapewnić Spółce pozycję lidera w outsourcingu księgowym z usługami dedykowanymi dla małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki przejęciom firma zwiększyła portfolio obsługiwanych klientów kilkukrotnie, obsługując obecnie przeszło 530 przedsiębiorców.

Abak SA

au


Notowania ABAK
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda