NewConnect: Dzień pod kreską

26.07.2011 23:44  NewConnect
NewConnect: Dzień pod kreską
Dzisiaj niedźwiedzie były górą – kurs NCIndexu spadł, a w trakcie sesji ani razu nie przewyższył kursu odniesienia. Obrót wciąż był niski, jednak o 42% wyższy niż wczoraj.

Kurs otwarcia głównego indeksu małego parkietu był równy 52,16 pkt – 0,21% niżej niż wczorajszy finisz. Przez pierwszą godzinę notowań kurs oscylował w trendzie bocznym. W tym czasie zostało ustanowione maksimum równe 52,25 pkt. Od godziny 10.30 nastąpiły spadki, które trwały do 13:45. Ich skutkiem było wyznaczenie minimum na poziomie 51,66 pkt. Na finiszu kurs NCIndexu wyniósł 52,01 pkt – 0,5% mniej niż kurs odniesienia.

Dzień na plusie zakończyło 61 walorów, 93 – na minusie, a kurs 121 pozostał bez zmian (na 45 z nich nie odnotowano żadnej transakcji). Łączny obrót wyniósł 6,33 mln zł.

Dzisiaj na NewConnect zadebiutował 96 podmiot w tym roku – Telesto S.A. Spółka stworzyła i opatentowała technologię generowania mgły wodnej, znajdującej zastosowanie między innymi w walce z ogniem, ochronie przeciwpożarowej, neutralizacji zapylenia i dekontaminacji. Instalacje odpylania emitent zainstalował w większości spółek węglowych w Polsce oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach. Otwarcie notowań walorów debiutanta nastąpiło na poziomie 11,63 zł, co przy cenie emisyjnej na poziomie 10 zł dawało 16,3-proc. wzrost. Niedługo po wyznaczeniu kursu otwarcia wycena spadła, jednak najniższa cena, po której handlowano papierami firmy na dzisiejszej sesji, wyniosła 10,5 zł. Kurs na finiszu wyniósł 11,48 zł, tj. o 14,8% wyżej niż kurs odniesienia.

 

Liderem wzrostów były akcje spółki Wealth Bay. Zmiana ceny o 10 groszy przełożyła się na prawie 24-proc. zwyżkę. Znaczny wzrost na dzisiejszej sesji nie przerwał jednak trendu spadkowego, który utrzymuje się od listopada ubiegłego roku. Akcje spółki Grupa Prawno-Finansowa Causa były drugimi najbardziej zyskującymi walorami. Zwyżka kursu do 6 groszy przyczyniła się do 20-proc. zmiany wartości.Największymi spadkowiczami były prawa do akcji spółki Internet Works. Przy obrocie na poziomie 0,9 mln zł cena papierów spadła o ponad połowę swojej wartości, do 3,3 zł. Jeszcze parę dni temu, na piątkowym zamknięciu, kurs praw do akcji wynosił 10,55 zł, tj. 200% więcej niż dzisiejszy finisz. Wiceliderem wśród spadkowiczów były walory spółki ZOO Centrum. Spadek ceny akcji o 1,04 zł przełożył się na ponad 30-proc. zniżkę.


Najwyższe obroty zanotowały spółki: Grupa Recykl (1 060 tys. zł), Internet Works (895 tys. zł) i e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa (322 tys. zł).

Wiadomości ze spółek
Debiuty/nowe emisje


AVTECH AVIATION & ENGINEERING PLC

27 lipca 2011 r. będzie pierwszym dniem notowań 7 359 095 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,05 GBP każda.


„BIOMED-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

29 lipca 2011 r. będzie pierwszym dniem notowań 848 330 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 7 712 080 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Umowy/zlecenia

MOMO S.A.

Emitent zawarł z przedsiębiorstwem Ewros spółka z o.o. umowę, przedmiotem której jest wykonanie oraz montaż identyfikacji wizualnej stacji paliw MOMO. Wartość kontraktu opiewa na 2,7 mln zł.
Treść raportu

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

Emitent informuje o nabyciu kolejnego portfela wierzytelności w oparciu o umowę cesji. Wartość nominalna portfela wynosi około 22,5 mln zł, a wierzytelności dotyczą branży telekomunikacyjnej.

MINOX S.A.
Spółka podpisała dzisiaj przedwstępną umowę przejęcia przedsiębiorstwa z branży transportowej. Szacunkową wartość kontraktu ustalono na 10,56 mln zł.
Treść raportu

EGB Investments S.A.

Emitent nabył 2 udokumentowane, wymagalne wierzytelności pieniężne o łącznej wartości 4,8 mln zł.

ATON-HT S.A.

Spółka podpisała umowę, przedmiotem której jest produkcja oraz sprzedaż urządzenia typu ATON MOS. Wartość kontraktu wynosi 536 tys. zł.

Inne

ALUMAST S.A. w upadłości układowej

Emitent informuje, iż otrzymał dzisiaj prawomocne postanowienie sądu w sprawie zatwierdzenia układu. Spółka oczekuje jeszcze na wydanie decyzji o zakończeniu postępowania układowego, które umożliwi zmianę oznaczenia nazwy spółki w obrocie prawnym poprzez wykreślenie sformułowania "w upadłości układowej".


Grupa Trinity

Notowania ALUMAST
Notowania ATONHT
Notowania EGB-PDA
Notowania MINOX
Notowania MOMO
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda