NewConnect: EBC Incubator wyda 10,6 mln zł na innowacyjne projekty

03.01.2014 19:05  NewConnect
NewConnect: EBC Incubator wyda 10,6 mln zł na innowacyjne projekty EBC Incubator, wchodzący w skład Grupy EBC, od 1 stycznia br. rozpoczął realizację programu wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. W ramach realizacji programu EBC Incubator zamierza zainwestować w nowe biznesy 10,6 mln zł. Na realizację swoich celów inkubator otrzymał 9,99 mln zł dofinansowania od PARP.

– Start EBC Incubator to jeden z kluczowych elementów nowej strategii rozwoju Grupy EBC, opierającej się o dwa filary: działalność usługowo-doradczą dla biznesu oraz inwestycyjną, której szczegóły zamierzamy zaprezentować w I kw. 2014 r. Grupa EBC posiada wieloletnie, bogate doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, stąd decyzja o wzmocnieniu segmentu inwestycyjnego jest naturalną i oczekiwaną przez akcjonariuszy EBC Solicitors. Oczekujemy, że działalność EBC Incubator, jak i rozważane wspólne inwestycje inkubatora oraz EBC Solicitors przełożą się, w dłuższej perspektywie, na skokowy wzrost wartości EBC Solicitors, co wpłynie na rynkową wycenę jej akcji – analizuje Adam Osiński, prezes EBC Solicitors.

EBC Incubator, nie zamykając się na pomysły z innych sektorów, chce skoncentrować się na wspieraniu autorów innowacyjnych pomysłów biznesowych z branż zaawansowanych technologicznie takich, jak medycyna, biotechnologia, chemia, OZE/ochrona środowiska. – Stawiamy na przedsięwzięcia oparte o wysokie technologie, w tym oparte o osiągnięcia polskiej nauki, projekty z pogranicza nauki i biznesu. Mamy pokaźne doświadczenie we współpracy z czołowymi ośrodkami badawczo-naukowymi, liczymy, że będziemy ją dalej rozwijać, inkubując wspólne przedsięwzięcia – dodaje Adam Osiński.

EBC Solicitors jest jednym z najaktywniejszych Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect. Spośród 445 notowanych na NewConnect firm około 7 proc. wyszło spod skrzydeł EBC Solicitors. Spółka prowadzi również działalność inwestycyjną, specjalizując się w okazjonalnym nabywaniu akcji i udziałów spółek, w tym spółek notowanych na rynkach GPW. W skład Grupy EBC, oprócz EBC Solicitors, podmiotu dominującego grupy, oraz EBC Inkubator, wchodzi EastSideCapital, spółka specjalizująca się w korporacyjnej obsłudze spółek polskich i zagranicznych.

Od 2012 r. EBC Solicitors notowane jest na rynku NewConnect.

EBC Solicitors

kk

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda