NewConnect: IMS S.A. – publikuje wyniki za I półrocze 2012 roku

14.08.2012 17:53  NewConnect
NewConnect: IMS S.A. – publikuje wyniki za I półrocze 2012 roku Notowana na NewConnect warszawska spółka Internet Media Services (IMS), będąca liderem polskiego rynku Marketingu Sensorycznego opublikowała wyniki za I półrocze 2012 roku. Grupa IMS w I półroczu 2012 roku wypracowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 13 mln PLN, EBITDA natomiast wyniosła 2,5 mln PLN.

W pierwszym półroczu 2012 roku Grupa IMS wypracowała 13 mln PLN przychodów netto ze sprzedaży. W porównaniu z analogicznym półroczem roku ubiegłego były one wyższe o prawie 1,1 mln PLN, co stanowi wzrost o 9%, natomiast EBITDA wyniosła 2,5 mln PLN i została utrzymana na podobnym poziomie, co w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

- Stały wzrost przychodów jest potwierdzeniem przyjętej przez nas i realizowanej strategii rozwoju Grupy, polegającej na ciągłym zwiększaniu liczby obsługiwanych obiektów. Pierwsze półrocze tego roku zakończyliśmy z 5,5 tys. podpisanych długoterminowych umów na usługi abonamentowe z naszymi Klientami – mówi Michał Kornacki, Prezes Zarządu IMS S.A.

Przychody ze sprzedaży Grupy IMS w I półroczu 2012 roku w porównaniu z analogicznym półroczem roku ubiegłego w segmencie sprzedaży usług abonamentowych audio i video wzrosły o 22%, w segmencie sprzedaży aromamarketingu o 29%, natomiast w segmencie usług Digital Signage o 8%.

- Działalność operacyjna Grupy obecnie obciążona jest bardzo wysokimi nakładami inwestycyjnymi. W ramach dofinansowania ze środków UE otrzymamy kwotę w wysokości do 3,4 mln PLN, która zostanie wypłacona nam do końca I półrocza 2013 roku. Dofinansowanie otrzymamy za realizację projektów Digital Signage Premium (IMS S.A.) oraz System Lokalizator - Multimedialny, Interaktywny Stand Informacyjno-Reklamowy (Tech Cave Sp. z o.o.)  - dodaje Michał Kornacki, Prezes Zarządu IMS S.A.
Zarząd IMS S.A. podtrzymuję realizację prognoz na 2012 rok opublikowanych w lutym br. roku, które zakładają osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 29,8 mln PLN, a EBITDĘ w wysokości 6,7 mln PLN.

Internet Media Services S.A.

azNotowania IMS
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda