NewConnect: Intensywny miesiąc w Mobile Factory S.A.

30.04.2013 20:30  NewConnect
NewConnect: Intensywny miesiąc w Mobile Factory S.A.
Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, które napłynęły z początkiem kwietnia tego roku, mijający miesiąc był dla Mobile Factory gorący w wydarzenia. Byliśmy świadkami mocnych przetasowań w akcjonariacie spółki oraz kilku ważnych komunikatów od informacji o zawartych lock-upach po parafowanie kluczowych umów.
 
W akcjonariacie Mobile Factory pojawiły się dwie nowe spółki. Pierwszą z nich jest Promosalons Polska Sp. z o.o. firma z ponad 15-letnią tradycją w branży targów, konferencji i szkoleń. Promosalons Polska to polska delegatura Komitetu Promocji Francuskich Imprez Targowych za Granicą stowarzyszenia, które założono w roku 1967 w Paryżu i którego misją jest szeroko rozumiana promocja branżowych imprez targowych organizowanych we Francji. Obecnie organizacja obejmuje paryską centralę oraz delegatury działające w ponad 60 krajach świat.
 
Co ciekawe inwestycja ze strony Promosalons Polska ma obustronny charakter, bo w jednym z ostatnich komunikatów Mobile Factory poinformował o przedwstępnym nabyciu 49% udziałów w Promosalons Polska (obecnie przeprowadzany jest proces due-diligence). Dzięki temu spółka ma pozyskać nowe rynku zbytu oraz uzyska możliwość wykorzystania bazy kontrahentów do zaoferowania swoich usług m.in. w zakresie e-szkoleń, e-konferencji oraz e-learningu, a także innych produktów i usług komplementarnych dla branży międzynarodowych konferencji, targów i szkoleń.
 
Drugą spółką, która zainwestowała w pokaźny pakiet akcji Mobile Factory jest Instytut Biznesu Sp. z o.o. Firma znana m.in. z inwestycji w pierwszego polskiego smartwatcha o nazwie Boddie wykonywanego przez Rearden Technology S.A. Jak informuje zarząd Mobile Factory trwają przymiarki do rozmów i przedstawienia oferty w sprawie wyłączności na tworzenie autorskiego oprogramowania, które byłoby dedykowane smartwatchowi Boddie.
 
Warto dodać, że obydwaj większościowi akcjonariusze podpisali ze spółką umowę ograniczającą sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie akcji. W przypadku gdyby do tego doszło spółki muszą zapłacić karę równą cenie sprzedaży akcji. Umowy lock-up wygasają dopiero 31 maja 2014 i posiadają opcję przedłużenia na kolejne miesiące.
 
Mobile Factory planuje także zdywersyfikować swoją działalność o coraz bardziej popularny handel algorytmiczny. Tak należałoby rozumieć komunikat o parafowaniu warunkowej umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Umową objęte są wartości niematerialne i prawne w zakresie wiedzy dotyczącej budowy automatycznych systemów transakcyjnych przeznaczonych na rynki giełdowe (akcje, instrumenty pochodne) oraz rynki pozagiełdowe typu OTC (waluty, surowce, kontrakty CFD), prawa autorskie do systemów inwestycyjnych i transakcyjnych oraz know-how dotyczące projektowania, programowania i wdrażania automatycznych systemów transakcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
W opinii Zarządu Mobile Factory S.A. kupno aktywów będzie miało pozytywny wpływ na rozwój spółki i jej wynik finansowy. Pozwoli ono na rozszerzenie prowadzonej dotychczas działalności oraz istotnie wzmocni pozycję Spółki. Umożliwi ekspansję na silnie rozwijającym się rynku związanym z usługami i programowaniem w zakresie handlu algorytmicznego z przeznaczeniem na platformy mobilne i komputery stacjonarne.

Mobile Factory SA

kk

Notowania MBFACTORY
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda