NewConnect: Internet Union S.A. nabywa akcje własne

19.12.2013 13:06  NewConnect
NewConnect: Internet Union S.A. nabywa akcje własne Internet Union (IUS), spółka notowana na rynku NewConnect, oferująca usługi telekomunikacyjne, przeprowadzi skup akcji własnych. Decyzję podjął Zarząd Spółki oraz Akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu.

Nabywanie akcji własnych spółki potrwa do 31 grudnia 2014 r. lub do czasu wyczerpania się kwoty przeznaczonej na skup. Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 5 proc. wszystkich akcji spółki na dzień podjęcia uchwały, czyli 222.250 sztuk.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego wynosi 60.000,00 zł. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, może następować za cenę nie niższą niż 1,50 zł i nie wyższą niż 5,00 zł za jedną akcję.

– Od samego początku działalności realizujemy przyjętą przez nas strategię rozwoju osiągając z roku na rok coraz lepsze wyniki finansowe – mówi Paweł Dobosz, Prezes Zarządu Internet Union S.A. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy zrealizować w bieżącym roku założony zysk wskazując tym samym naszym Akcjonariuszom na efektywność rozwoju naszej Spółki.

Nabyte przez Internet Union akcje własne mogą zostać przeznaczone na finansowanie transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku bądź zaoferowane do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce. Po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej, akcje te będą mogły zostać również wykorzystane na inne cele według uznania Zarządu Spółki.

Spółka akcyjna Internet Union S.A.

kk

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda