NewConnect: JR publikuje wyniki za rok 2012 i za I kwartał 2013

13.05.2013 13:11  NewConnect
NewConnect: JR publikuje wyniki za rok 2012 i za I kwartał 2013 JR INVEST SA, działająca na rynku nieruchomości komercyjnych zaprezentowała skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2012 oraz za I kwartał 2013 roku. W omawianych okresach Spółka zanotowała wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaży.

W minionym roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły blisko 4,2 mln zł, co stanowi 126% wzrost w porównaniu z wynikami za rok 2011. Tak znaczący wzrost jest wynikiem przejęcia w kwietniu 2012 roku spółki Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. - właściciela Galerii Ramzes. W I kwartale br. Spółka osiągnęła wynik 1,1 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 69% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Największą część przychodów ze sprzedaży stanowią przychody z wynajmu powierzchni biurowo-usługowych oraz powierzchni handlowych. Spółka posiada również w swojej ofercie powierzchnie magazynowe i szkoleniowe.

Jak poinformowała Spółka w oficjalnym komunikacie, zysk netto za 2012 wyniósł blisko 3,1 mln zł. Natomiast w pierwszym kwartale 2013, osiągnął poziom 0,49 mln zł.

W 2013 roku i najbliższych latach Grupa będzie się koncentrować m.in. na kontynuowaniu strategii dynamicznego rozwoju poprzez akwizycję kolejnych atrakcyjnych nieruchomości lub firm posiadających ciekawe aktywa nieruchomościowe. – Aktualna sytuacja rynkowa sprzyja rozwojowi naszej spółki oraz znajdowaniu i nabywaniu  nieruchomości komercyjnych, mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu JR INVEST S.A. Ponadto, Grupa zamierza nadal działać w niszy rynkowej, jaką jest segment biurowców klasy B i C.- Świadczymy usługi na wyższym poziomie w ramach tej samej ceny przez co zyskujemy przewagę konkurencyjną, komentuje January Ciszewski.

W ciągu ostatniego roku Grupa JR INVEST przejęła kolejne podmioty, zlokalizowane w Katowicach i Zielonej Górze. Jestem przekonany, że wpłynie to pozytywnie na dalszy rozwój Grupy i przełoży się na zwiększenie dochodów w kolejnych latach, mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu JR INVEST S.A.

JR INVEST S.A.

ps


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda