NewConnect: KBJ raportuje III kwartał

14.11.2013 13:04  NewConnect
NewConnect: KBJ raportuje III kwartał W III kwartale spółka osiągnęła 2 757 tys. zł przychodów, są one o 80,8% wyższe w porównaniu z przychodami III kwartału ubiegłego roku. Do sukcesu i umocnienia pozycji spółki przyczyniło się zakończenie prac projektowych dla klientów z sektora energetyki oraz usług w zakresie analityki biznesowej oraz controllingu personalnego.

III kwartał bieżącego roku zakończył się zyskiem na poziomie 222 tys. zł, co oznacza wzrost o 9,7% w porównaniu z wynikiem III kwartału ubiegłego roku i 39,6% w porównaniu z II kwartałem bieżącego roku.

Kolejny kwartał przychodów to wynik konsekwentnej realizacji strategii sprzedaży – dywersyfikacji portfolio usług oraz nadania przez zarząd wysokiego priorytetu umowom długoterminowym.

W pierwszych trzech kwartałach 2013 r. przychody spółki wyniosły łącznie 7 901 tys. zł i są większe o 124% w porównaniu z przychodami w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei zysk netto w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. wyniósł 623 tys. zł, co stanowi wzrost o 666 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu 2012 r.

Zgodnie z opublikowaną prognozą wyników finansowych na 2013 r. wysokość przychodów netto ze sprzedaży w roku 2013 wyniesie 10 400 tys. zł, a zysku netto - 980 tys. zł.

Prezes KBJ S.A. Artur Jedynak podsumowuje: „W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2013 r. zrealizowaliśmy już 75% całorocznej prognozy przychodów i  64%  zakładanego zysku netto. Biorąc pod uwagę to, że ostatni kwartał jest zwykle dla spółki najlepszy, zarówno pod względem przychodów jak i wyników, podtrzymujemy opublikowaną prognozę. Rok 2013 jest dla nas okresem wzrostów finansowych i intensywnego rozwoju, a miniony kwartał to już siódmy z rzędu kwartał wzrostu przychodów. Myślę, że utrzymamy tę dynamikę i w ciągu  najbliższych kilku lat będziemy notowani na głównym parkiecie GPW”.

KBJ kontynuuje również politykę komunikacji z rynkiem oraz inwestorami poprzez działania PR i IR. W październiku zarząd zdecydował o publikacji polityki informacyjnej, która stanowi zobowiązanie do zapewnienia możliwie pełnego i równego dostępu do informacji wszystkim inwestorom. We ostatnich miesiącach została także opublikowana polityka wypłaty dywidendy.

KBJ

kk


Notowania KBJ
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda