NewConnect: Minimalna strata

08.06.2011 23:10  NewConnect
NewConnect: Minimalna strata
Przez przeważającą część dnia transakcje zawierano na poziomach niższych od wczorajszego kursu zamknięcia. Dopiero końcówka sesji przyniosła powiew optymizmu – byki zaatakowały na finiszu, odrabiając większość strat. Główny indeks małego parkietu otworzył się na minimalnym 0,03-proc. plusie, rozpoczynając notowania od 57,3 pkt.

Po niewielkim wzroście do 57,41 pkt. (maksimum dzisiejszej sesji) kurs NCIndex zaczął podążać na południe. Około 13:20 notowania spadły do 56,76 pkt. – najniższego poziomu dzisiejszego dnia. Przez resztę sesji kurs pozostawał w trendzie bocznym i dopiero końcówka przyniosła ożywienie byków, które odrobiły większość strat, dzięki czemu NCIndex stracił tylko 0,07%, co oznacza kurs zamknięcia na poziomie 57,28 pkt.

Dzień na plusie zakończyło 70 walorów, 97 – na minusie, a kurs 87 pozostał bez zmian (na 33 z nich nie odnotowano żadnej transakcji). Łączny obrót wyniósł 13,45 mln zł.

Akcje spółki Stark Development odnotowały dzisiaj największy procentowy wzrost wśród wszystkich walorów na rynku NewConnect. 25-proc. zwyżka została zapewniona dzięki wzrostowi kursu tylko o 1 grosz do poziomu 5 groszy. Drugą największą zwyżkę zaliczyły akcje spółki IQ Medica. Ich wartość wzrosła o 22,22%. Walory tego przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego miesiąca charakteryzowały się dużą zmiennością. W tym czasie kurs spadał ze szczytu o wartości prawie 3,85 zł do niemalże 2,8 zł, by znów wrócić do poziomu 3,74 zł na dzisiejszym finiszu.


Już trzeci dzień z rzędu prawa do akcji spółki Mobile Partner są liderem wśród walorów spadkowych. Dzisiaj straciły na wartości 46,6%. W ciągu zaledwie trzech pechowych sesji kurs praw do akcji tej spółki spadł z 5,4 zł do 1,65 zł (prawie 70-proc. zniżka). Dodatkowo obrót tymi walorami był bardzo wysoki, wyniósł ponad 4 mln zł, co odpowiadało za prawie jedną trzecią dzisiejszego obrotu na całej małej giełdzie. Jako drugi największy spadek należy wskazać na równi zniżkę kursu akcji spółki Atlantis Energy oraz praw do akcji spółki Sevenet. Walory straciły na wartości 20%.Najwyższe obroty zanotowały spółki: Mobile Partner (4 428 tys. zł), Veno(1 140 tys. zł) Stark Development (497 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

Domzdrowia.pl S.A.

Spółka informuje, iż zamierza podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł w drodze subskrypcji prywatnej. Emitent ma zamiar podwyższyć kapitał zakładowy z kwoty 4 547 332 zł do kwoty 5 042 332 zł.


Tonsil Acoustic Company S.A.

Spółka informuje o niedojściu do emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i serii G. Podczas trwania subskrypcji prywatnych do objęcia akcji serii F i G z żadnym inwestorem nie została zawarta umowa. Ponadto w związku ze śmiercią prezesa zarządu nie przedłużono okresu trwania subskrypcji, dlatego żadne akcje emitenta nie zostały przydzielone inwestorom. Spółka zamierza niezwłocznie podjąć czynności, które mają doprowadzić do emisji nowych akcji i podwyższenia kapitału zakładowego.


Umowy/zlecenia
MagnifiCo S.A.

Spółka podała informację, iż dziś wpłynęła druga podpisana umowa przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wartość dwóch zawartych kontraktów opiewa na 194 708,65 zł.

Orion Investment S.A.

Spółka uzyskała decyzję od Wojewody Małopolskiego, która utrzymuje w mocy postanowienie o udzieleniu pozwolenia na budowę. Decyzja dotyczy osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej położonych w Zabierzowie.

Verbicom S.A.

Spółka informuje, że jej spółka zależna: VERSIM sp. z o.o. podpisała wczoraj umowę dystrybucyjną ze spółką GIGASET Communications Polska sp. z o.o. w zakresie dystrybucji przez VERSIM sp. z o.o. rozwiązań teleinformatycznych GIGASET PRO wraz z dedykowanymi urządzeniami końcowymi.

Inne
easyCALL.pl S.A.

Spółka informuje, iż w porozumieniu z przedsiębiorstwem Acrobits s.r.o. poszerzono zakres proponowanych usług o aplikację pozwalającą na wykonywanie połączeń poprzez sieć easyCall.pl dla użytkowników telefonów iPhone, iPad, iPod Touch.

LUG S.A.

Spółka informuje o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zawieszenia, na wniosek emitenta, postępowania w sprawie o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C.

ESKIMOS S.A.
Na ZWZA podjęto decyzję o pokryciu strat z lat ubiegłych środkami z kapitału zapasowego. Dodatkowo, część zysku netto z roku obrotowego 2010 w kwocie 413 343,94 zł emitent przeznaczy na wypłatę dywidendy. Daje to 2 grosze dywidendy na akcję (przy kursie zamknięcia z 8 czerwca 2011 na poziomie 1,05 zł oznacza to stopę dywidendy równą 1,9%). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 27 czerwca 2011 r., dniem wypłaty 14  lipca 2011 r.

Treść uchwał ZWZA

11 bit studios S.A.

Spółka poinformowała o  otrzymaniu prestiżowej nagrody Apple Design Award za grę Anomaly Warzone Earth, która ukazała się na platformę MacOS i PC w kwietniu tego roku.  Nagrody Apple Design Awards przyznawane są od 1997 roku, a 11 bit studios S.A. jest pierwszą polską firmą, która zdobyła to wyróżnienie w kategorii gier.


PROMET S.A.

Spółka informuje, że jej zarząd złożył wczoraj zawiadomienie o zdarzeniach  podejrzenia popełnienia na szkodę Spółki przestępstwa przywłaszczenia. Przedmiotem zawiadomienia są okoliczności dotyczące towarów będących przedmiotem obrotu w ramach działalności emitenta. Spółka mogła ponieść szkodę majątkową w wysokości 3,5 mln zł.


Grupa Trinity


 

Notowania 11BIT
Notowania easyCALL
Notowania ESKIMOS
Notowania LUG
Notowania PROMET
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda