NewConnect: Orion Investment S.A. przechodzi na rynek regulowany

20.07.2012 08:26  NewConnect
NewConnect: Orion Investment S.A. przechodzi na rynek regulowany Notowana na NewConnect krakowska spółka Orion Investment S.A., 19 lipca 2012 r. złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Planowany termin rozpoczęcia oferty to wrzesień br. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Oferta Publiczna obejmuje 200 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii G. Spółka ubiega się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz F, które obecnie notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pozyskany kapitał spółka planuje przeznaczyć na realizację planowanych projektów inwestycyjnych w Zaciszu Zabierzowie – domy jednorodzinne, osiedle Opatkowice – niska zabudowa wielorodzinna oraz na zakup nowych gruntów pod inwestycje deweloperskie. Łączna wartość nakładów finansowych na planowane projekty inwestycyjne wynosi ponad 80 mln PLN.

- Przejście na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych to kolejny etap rozwoju naszej spółki. Obecność na rynku regulowanym GPW będzie potwierdzeniem stabilności i wiarygodności naszego wizerunku, który nieustannie kreujemy od dnia debiutu w alternatywnym systemie NewConnect, który miał miejsce 2009 roku. Przejście na rynek regulowany daje nam możliwość większej rozpoznawalności marki oraz pozwoli nam na kontynuowanie budowania zaufania wśród inwestorów. Liczymy, że dzięki temu będziemy mieli jeszcze większe możliwości w zakresie pozyskania kapitału oraz realizacji naszych projektów inwestycyjnych. Nasz debiut na GPW z pewnością przyczyni się do wzrostu wiarygodności naszej firmy, a realizacja planowanych przedsięwzięć przełoży się na wzrost wartości firmy. Jesteśmy przekonani, że nasze akcje notowane na rynku regulowanym będą cieszyły się większym zainteresowaniem wśród inwestorów. - mówi Tadeusz Marszalik, prezes zarządu Orion Investment S.A.

Orion Investment

kk


Notowania ORIONINV
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda