NewConnect: Powtórka

29.07.2011 23:04  NewConnect
NewConnect: Powtórka
Dzisiejsza sesja miała identyczny przebieg jak wczorajsza. Notowania przez przeważającą część dnia utrzymywały się na poziomach dużo niższych niż kurs odniesienia, a w końcówce nastąpił fenomenalny wzrost, który pociągnął kurs na północ.

Otwarcie głównego indeksu małego parkietu nastąpiło przy kursie równym 51,66 pkt – 0,08% wyżej niż wczorajszy finisz. Od początku notowań ciągłych nastąpiły spadki, które trwały do godziny 16.45. Ich rezultatem było wyznaczenie minimum przed godziną 17 na poziomie 51,05 pkt. W końcówce notowań byki zdecydowanie przejęły inicjatywę i kurs na zamknięciu urósł do 51,8 pkt, tj. o 0,35% wyżej niż wczorajszy finisz.

Dzień na plusie zakończyło 87 walorów, 69 – na minusie, a kurs 122 pozostał bez zmian (na 51 z nich nie odnotowano żadnej transakcji). Łączny obrót wyniósł 3,22 mln zł.

Dzisiaj na NewConnect zadebiutował 99 podmiot w tym roku – Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. Spółka jest polską firmą farmaceutyczną, działającą od 1944 r. Emitent zajmuje się produkcją leków, wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych. Firma wytwarza ponad 60 różnych produktów, wśród nich LAKCID, BIOSPASMIL oraz BIOHEMORIL. Kurs otwarcia walorów debiutanta wyniósł 5,74 zł, co przy cenie emisyjnej na poziomie 4,6 zł dawało 24,8-proc. wzrost. Był to najwyższy poziom, po jakim zawierano dzisiaj transakcje. Kurs na finiszu wyniósł 4,8 zł, czyli 4,35% więcej niż kurs odniesienia.


Walory spółki Cool Marketing były dzisiaj najbardziej zyskującymi papierami. ­­Przy niewielkim obrocie, poniżej 1 tys. zł, kurs praw do akcji wzrósł o 26%, do 58 groszy. Wiceliderem wzrostów były akcje przedsiębiorstwa Nemex. Zmiana ceny o 5 groszy przyczyniła się do 25-proc. zwyżki notowań. Jednak jeszcze na początku sesji papierami tej firmy handlowano po kursie równym 17 groszy – najniższym w historii spółki.


Największymi spadkowiczami były walory firmy Stark Development. Zmiana kursu o 1 grosz przełożyła się na 25-proc. zniżkę. Kolejnymi najbardziej tracącymi na wartości papierami były akcje spółki Minox. Spadek ceny do 62 groszy przyczynił się do 20,51-proc. zmiany wartości i ustanowienia nowego rocznego minimum.


Najwyższe obroty zanotowały spółki: Klon (597 tys. zł), Cerabud (138 tys. zł) i Veno (132 tys. zł).

Wiadomości ze spółek

Debiuty/nowe emisje

PCZ S.A.

1 sierpnia 2011 r. będzie pierwszym dniem notowań 12,5 mln praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

Umowy/zlecenia

Invest Remex S.A.

Emitent otrzymał podpisaną umowę od lidera konsorcjum na wykonanie ekranów akustycznych dla odcinka drogi krajowej nr 8. Wartość kontraktu wynosi 24,61 mln zł.

ONICO S.A
.
Emitent uzyskał potwierdzenie o zawarciu umowy, przedmiotem której jest zakup paliw płynnych od przedsiębiorstwa PKN Orlen S.A. (celem dalszej odsprzedaży). Szacunkowa wartość kontraktu wynosi 9,5 mln zł.

Elektromont S.A.
Spółka informuje o wyborze oferty emitenta na dostawę i wykonanie instalacji elektrycznej dla nowej hali przetwórstwa. Zadanie zostało zlecone przez przedsiębiorstwo WEPA Professional Piechowice S.A. Kontrakt opiewa na 0,74 mln zł.

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Spółka otrzymała od Wójta Gminy Popielów informację o wyborze oferty emitenta w ramach przetargu nieograniczonego. Zlecenie obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość kontraktu ustalono na poziomie 4 691 946,92 zł.

Inne

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

Spółka zawarła z Domem Maklerskim WDM S.A. umowę, przedmiotem której jest sporządzenie prospektu emisyjnego, umożliwiającego dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku głównym GPW.

TAX-NET S.A.

Emitent informuje o przejęciu przedsiębiorstwa „Profit” Wiesława Dyszy z Tarnowskich Gór. Przejęty podmiot świadczy usługi rachunkowo-księgowe, a wielkość rocznego obrotu kształtuje się na poziomie 0,55 mln zł.


Grupa Trinity

Notowania BLM
Notowania INVESTREM
Notowania ONICO
Notowania TAMEX
Notowania TAXNET
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda