NewConnect: SMS Kredyt Holding - 195% wzrostu sprzedaży w lipcu

06.08.2012 09:50  NewConnect
NewConnect: SMS Kredyt Holding - 195% wzrostu sprzedaży w lipcu
Wrocławska firma SMS Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt S.K.A. (dawniej: SMS Kredyt sp. z o.o., dalej: SMS Kredyt), należąca do Grupy SMS Kredyt odnotowała w lipcu 2012 roku prawie 195% wzrost sprzedaży w stosunku do lipca ubiegłego roku. W okresie od stycznia do lipca 2012 roku Spółka udzieliła już pożyczek na kwotę przekraczającą wartość pożyczek udzielonych w całym roku 2011.

Lipiec 2012 roku to dla SMS Kredyt kolejny miesiąc wzrostu wartości udzielonych pożyczek. Spółka po raz pierwszy w swojej historii udzieliła pożyczek na rekordową kwotę 2,83 mln PLN. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrost sprzedaży wynosi prawie 26%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrost sprzedaży był wyższy o 195%. Miesięczny wzrost sprzedaży jest stale dodatni, a jego średnia wartość licząc miesiąc do miesiąca od początku 2012 roku wynosi 14%.

- Zwiększenie sprzedaży w lipcu osiągnęliśmy poprzez udoskonalenie skuteczności działań sprzedażowych oraz intensyfikację działań współpracujących z nami sieci agencyjnych. Nie bez znaczenie jest też fakt, iż tak dobre wyniki osiągamy dzięki naszym klientom, którzy doceniają atrakcyjność naszej oferty oraz dogodne rozwiązania jakie im oferujemy - mówi Marcin Tokarek, prezes zarządu SMS Kredyt Holding S.A.

Tak dobre wyniki wypracowane przez SMS Kredyt w lipcu 2012 roku są również efektem wprowadzania nowych produktów do oferty, takich jak np. pożyczki na kwotę do 3 tys. PLN oraz działań promocyjnych. Spółka cały czas pracuje nad rozszerzeniem oferty produktowej.

- Wysoki wzrost sprzedaży jest także rezultatem realizacji przyjętej przez nas strategii dywersyfikacji oferty produktowej oraz rozwoju sieci dystrybucji, zakładającej zwiększenie liczby punktów sprzedaży poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami. W tej chwili trwają rozmowy z kolejnymi kontrahentami, a o efektach tych rozmów poinformujemy w najbliższym czasie - dodaje Marcin Tokarek, prezes zarządu SMS Kredyt Holding S.A.

SMS Kredyt liczny na wzrost dynamiki sprzedaży w kolejnych miesiącach. Na znaczny wzrost sprzedaży będzie miała między innymi wpływ podpisana 1 sierpnia 2012 roku umowa z Grupą Ultimo, zajmującą się obrotem wierzytelnościami. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, ze stałą marżą, udzielonych przez SMS Kredyt pożyczek w kwocie powyżej 3 tys. PLN do Grupy Ultimo . Dzięki sprzedaży udzielonych pożyczek Grupa SMS Kredyt będzie mogła finansować dalsze udzielenia pożyczek w kwotach nawet do 10 tys. PLN.

Grupa SMS Kredyt prognozuje, iż w 2012 roku osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie 30,4 mln PLN, czyli 863% więcej niż w roku 2011 i zysk netto równy 6,1 mln PLN, co stanowi wzrost o 728%. Zgodnie z prognozami Grupy przychody ze sprzedaży w roku 2013 wyniosą 103,7 mln PLN (tj. 241% więcej niż w roku poprzednim), zysk netto natomiast szacowany jest na poziomie 19,9 mln PLN (tj. 227% więcej niż w roku poprzednim).

SMS Kredyt

kk
 

Notowania SMSKREDYT
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda