NewConnect: SMS Kredyt Holding SA - 48% wzrost sprzedaży w III kwartale 2013 r.

08.11.2013 10:22  NewConnect
NewConnect: SMS Kredyt Holding SA - 48% wzrost sprzedaży w III kwartale 2013 r. Notowana na NewConnect spółka finansowa opublikowała raport za III kwartał 2013 roku. W prezentowanym kwartale SMS Kredyt Holding SA uzyskał rekordową sprzedaż pożyczek na poziomie 12.383 tys. PLN co stanowi aż 48,1% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. Zwiększony popyt na oferowane produkty pozwolił osiągnąć przychody o 22% wyższe niż rok temu, to jest 4.738 tys. PLN.

Po trzech kwartałach 2013 r., Grupa SMS Kredyt odnotowała przychody na poziomie 12.899 tys. PLN, co stanowi wzrost o 46% rok do roku. Dobre wyniki finansowe Spółki to efekt realizowanej konsekwentnie strategii SMS Kredyt Holding SA. Zarząd Grupy skupia się na rozwoju produktów firmy, budowaniu relacji z sieciami dystrybucji oraz doskonaleniem procesów masowej obsługi pożyczek na każdym etapie produktu. Zarząd konsekwentnie realizuje długoterminową strategię Grupy Kapitałowej, skupiając się na nie tylko na ciągłym udoskonalaniu istniejących w Spółce produktów, ale również na wprowadzaniu do oferty nowych. Trzymamy rękę na pulsie co odzwierciedla się w dodatnich wynikach Spółki. – powiedział Marcin Tokarek, prezes zarządu SMS Kredyt Holding SA.

W III kwartale Grupa SMS Kredyt podpisała istotną umowę z EQUES Debitum FIZ NFS, której przedmiotem  jest sprzedaż wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie od 2 tys. PLN do 7 tys. PLN, udzielanych na okres do 36 miesięcy. Projekt sprzedaży wierzytelności do podmiotów zewnętrznych takich jak EQUES, pozwala na finansowanie bieżącej działalności i dalszy rozwój Grupy. Konsekwentnie rozwijamy ten projekt, m.in. w październiku rozeszliśmy zakres umowy poprzez rozszerzenie sprzedaży wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek do kwoty 10 tys. PLN – powiedział Marcin Tokarek, prezes zarządu SMS Kredyt Holding SA.

Potwierdzeniem trendu wzrostowego jeśli chodzi o ilość udzielanych pożyczek są przedstawione przez Spółkę rekordowe wyniki sprzedaży za miesiąc październik, w którym kwota udzielonych pożyczek osiągnęła poziom 4,5 mln PLN, co oznacza wzrost odpowiednio o 32,3% w porównaniu do października 2012 i 7,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca, w którym sprzedaż wyniosła 4,2 mln PLN – w opinii Zarządu wyniki sprzedażowe października rokują, iż IV kwartał 2013 będzie bardzo udany dla Grupy, tym bardziej że spółka zależna PROFESKASA SA po udanym wdrożeniu w III kwartale nowego systemu informatycznego radzi sobie coraz lepiej na rynku mikropłatności – powiedział Michał Stanioch, członek zarządu SMS Kredyt Holding SA.

Prowadzone przez SMS Kredyt Holding SA działania docelowo mają zapewnić Spółce silną pozycję na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce.


SMS Kredyt

au


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda