NewConnect: Sevenet - ponad 4,4% wzrostu zysku ze sprzedaży

29.10.2013 14:41  NewConnect
NewConnect: Sevenet - ponad 4,4% wzrostu zysku ze sprzedaży
Zysk netto ze sprzedaży Spółki na poziomie 3 625,20 tys. złotych, ponad 4,4 procentowy ich wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, rekomendacja utrzymania poziomu dywidendy oraz inwestycje strategiczne.

Takie są najważniejsze dane finansowe zaprezentowane w raporcie po roku obrotowym 2012/2013 przez Spółkę SEVENET S.A., która świadczy usługi z branży teleinformatycznej i komunikacji biznesowej.

Systematyczny wzrost przychodów

Zysk netto wypracowany przez Spółkę Sevenet S.A. w roku obrotowym 2012/2013 pochodził głównie z działalności podstawowej, czyli sprzedaży usług branży teleinformatycznej i komunikacji biznesowej. Przychody netto ze sprzedaży po roku obrotowym 2012/2013 wyniosły 71 617,25 tys. złotych i były wyższe o 6,1% w porównaniu do roku poprzedniego.W zamkniętym roku obrotowym w stosunku do roku 2011/2012 nastąpił wzrost zysku  ze sprzedaży o 4,4%, który wyniósł 3 625,20 tys. PLN. Spółka Sevenet odnotowuje systematyczny wzrost przychodów w każdym kolejnym roku obrotowym.Źródło wykresów: raport roczny Sevenet S.A., 28.10.2013 r.

Utrzymanie poziomu dywidendy

Zysk za rok obrotowy od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 wyniósł 609 519,06 złotych. Zarząd Spółki rekomenduje podział zysku w wysokości 0,09 złotych na każdą akcję, tj. łącznie 600 887,97 złotych. Kwota 8 631,09 złotych zostanie przeniesiona na kapitał rezerwowy Spółki do dyspozycji Zarządu w latach przyszłych.

Struktura sprzedaży


Struktura przychodów w podziale na klientów w roku obrotowym 2012/2013 wskazuje, że głównymi odbiorcami usług Spółki są firmy z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki – bankowości i finansów oraz energetyki. Ich udziały w strukturze sprzedaży Sevenet S.A. wzrosły odpowiednio z 42% do 49% oraz z 15% do 21%. Poziom sprzedaży do stałych klientów (współpracujących z Sevenet w latach poprzednich),  w roku obrotowym 2012/2013 wyniósł 68% w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem i zmniejszył  się o 8 punktów procentowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  Pokazuje to tendencję, iż spółka w ostatnim okresie zbliża się do pożądanego poziomu dywersyfikacji przychodów.

Rok stabilizacji pozycji Sevenet na rynku IT

„Rok 2012/2013 był dla Sevenet S.A. rokiem stabilizacji. Ugruntował dobrą, stabilną pozycję Spółki na rynku IT. Zaprezentowane wyniki finansowe pokazują także, że Spółka utrzymała dynamikę zwiększania przychodów przy jednocześnie podejmowanych inwestycjach strategicznych. Świadczy to o potencjale firmy pozwalającym na generowanie dodatnich wyników, nawet przy trudnej sytuacji rynkowej i zwiększonych kosztach ekspansji” – komentuje Rafał Chomicz, Prezes Zarządu Sevenet S.A.

Miniony rok nie był rokiem samych sukcesów. Jednorazowe zdarzenia takie, jak ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Logitel Sp. z o.o., w której Sevenet S.A. posiada udziały oraz pogłębiający się kryzys na rynku nieruchomości, który był przyczyną konieczności przeszacowania wartości nieruchomości, będących własnością Spółki spowodowały, iż wartość zysku netto zmniejszyła się do kwoty 609,52 tys. PLN. Dla poprawy wyników Spółki w latach przyszłych, Zarząd podjął działania zmierzające do zminimalizowania możliwości wystąpienia tego typu zdarzeń jednostkowych i nadzwyczajnych.

Sevenet SA

kk
 

Notowania SEVENET
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda