NewConnect: Uboat Line S.A. zasilił szeregi PISiL

24.04.2012 10:59  NewConnect
NewConnect: Uboat Line S.A. zasilił szeregi PISiL
Dostęp do tańszych pakietów ubezpieczeniowych O.C., Spedytora oraz Cargo wynegocjowanych przez Polską Izbę Spedytorów i Logistyki (PISiL), to tylko niektóre korzyści wynikające z akcesu do tej organizacji. Dzięki temu Uboat Line S.A. obniży koszty działalności operacyjnej, co ułatwi firmie pozyskanie nowych klientów i będzie miało także pozytywny wpływ na jej wyniki finansowe.

Przystąpienie do PISiL stanowi istotne ogniwo w strategii rozwoju spółki, która ma na celu m.in. dalszą intensyfikację działalności na międzynarodowych rynkach – mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. – PISiL należy także do FIATA, jednej z największych na świecie organizacji, skupiających spółki z branży spedycyjnej. Dla naszej firmy jest to bardzo korzystna sytuacja, ponieważ  FIATA dysponuje rozbudowanym zapleczem, ułatwiających działalność członków tego stowarzyszenia. Mam na myśli m.in. dostęp do bazy danych, która zawiera wykładnie obowiązujących przepisów stosowanych w  spedycji, a także wzory dokumentów stosowanych w tej branży, np. listów przewozowych. Tego rodzaju ułatwienia przyczynią się do uproszczenia procedur spedycyjnych stosowanych w naszej firmie, co przyspieszy transport towarów. Dzięki temu będziemy bardziej konkurencyjni.

Przynależność PISiL do International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) daje członkom tej organizacji szereg dodatkowych  możliwości:

- korzystanie z dokumentów transportowych FIATA. (PISiL ma licencje na dystrybucje tych dokumentów na terytorium Polski);
- ubieganie się o międzynarodowy dyplom zawodowy spedytora "FIATA Diploma in Freight Forwarding";
- dostęp do bazy danych FIATA;
- pracy w gremiach tej organizacji, która wywiera wpływ na funkcjonowanie branży spedycyjnej na całym świecie.

International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) w Zurichu, jest także członkiem European Organisation for Forwarding and Logistics w Brukseli (CLECAT), a także Krajowej Izby Gospodarczej. PISiL wchodzi również w skład Rady Interesantów Portu w Gdańsku oraz jest członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Działalność PISiL skupiona jest wokół następujących kwestii: ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec międzynarodowych organizacji spedytorów, przewoźników. Izba zapewnienia także dostęp do informacji krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Izba organizuje także sympozja, konferencje i szkolenia o tematyce związanej ze spedycją.  

Uboat Line SA

kk

Notowania UBOATLINE
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda