NewConnect: VENITI publikuje wyniki za IV kwartał 2012

12.02.2013 12:16  NewConnect
NewConnect: VENITI publikuje wyniki za IV kwartał 2012 Spółka VENITI S.A. zakończyła IV kw. 2012 r. doskonałymi wynikami - dzięki konsekwentnie realizowanej strategii zarządu uzyskała najlepsze wyniki od swojego debiutu na rynku NewConnect w 2011 r.

VENITI działa w 3 obszarach rynku turystycznego: VENITI Business Travel (dział zajmuje się organizacją wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych, szkoleń, konferencji, kongresów i targów dla największych firm zagranicznych), KRUZY.PL (lider rynku Europy Środkowo-Wschodniej w sprzedaży Online ekskluzywnych rejsów wycieczkowych organizowanych na całym świecie), a także PLAŻUJ.PL (jeden z największych na polskim rynku pośredników w wynajmie wakacyjnych apartamentów typu self-catering w Bułgarii i Chorwacji, Hiszpanii i na Cyprze).

Po czterech kwartałach 2012 r. spółka uzyskała przychody wyższe o 58% r/r, a tylko w ostatnim kwartale wzrost sprzedaży był ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego (3 351 tys. zł w porównaniu do 2 118 tys. zł w roku wcześniejszym). Po raz pierwszy od momentu debiutu na rynku NewConnect, VENITI po IV kw. osiągnęła dodatnią rentowność na wszystkich poziomach zysku. W samym IV kw. spółka osiągnęła blisko 20-krotny wzrost zysku netto r/r (235 tys. zł vs. 12 tys. zł w roku wcześniejszym).

- Tak świetne wyniki VENITI to efekt ciężkiej pracy całego zespołu. - powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu VENITI S.A. - W 2012 r. wdrożyliśmy do naszej oferty usługi takich armatorów jak Disney Cruise, Line, Louis Cruises, rozbudowaliśmy ponadto naszą ofertę o usługi incentive & corporate w ramach utworzonego działu VENITI Business Travel, a liczba agentów oferujących nasze usługi wzrosła do ponad 90. Ponadto zwiększyliśmy również liczbę pracowników - obecnie zatrudniamy 5 specjalistów w ramach naszego działu Incentive & corporate.

VENITI główny swój nacisk kładzie na rozwój technologiczny – działalność spółki oparta jest o ofertę dostępną online. Powoduje to konieczność ciągłego rozwijania i wzbogacania posiadanych rozwiązań informatycznych, w tym wdrażania innowacyjnych systemów.

- Wystąpiliśmy o dofinansowanie zintegrowanego systemu rezerwacyjnego dla naszego portalu KRUZY.PL z systemami zarządzania ofertą touroperatorów turystycznych, systemami multiagencyjnymi dystrybucji ofert turystycznych w Polsce oraz zewnętrznymi systemami brokerów przelotów. Wiemy już, że nasz wniosek złożony w IV kw. 2012 uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. - mówi Maciej Szymański.
Całkowite planowane wydatki na realizację projektu wyniosą ponad 1,1 mln zł, z czego 50% zostanie dofinansowane ze środków pozyskanych w ramach działania 8.2 PO IG. Spółka czeka obecnie na ocenę fakultatywną wniosku.

- Długoterminowa strategia zarządu VENITI oparta jest na rozwoju technologicznym oraz eksploracji wysokomarżowych nisz rynku turystycznego. - mówi Anna Karpeta, członek zarządu Partners & Ventures, doradcy spółki. - Posiadanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli VENITI jeszcze dynamiczniej zwiększać przewagę nad konkurencją w zakresie budowania szerokich kanałów dystrybucji oferty rejsów wycieczkowych. Przewagą jest również skalowalność i możliwość wejścia z ofertą na rynki zagraniczne, co wpisuje się w model działania i plany spółki - dodaje Anna Karpeta.

VENITI S.A.

az  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda