NewConnect: Wysoki zysk CUBE.ITG za 2013 rok

17.02.2014 12:56  NewConnect
NewConnect: Wysoki zysk CUBE.ITG za 2013 rok
Grupa Kapitałowa CUBE.ITG uzyskała dobre wyniki finansowe, osiągając w roku 2013 ponad 141 mln zł przychodów ze sprzedaży usług i produktów oraz wysoki zysk netto w wysokości 4,71 mln zł. Pod względem wyników rocznych, kluczowy dla Grupy okazał się IV kwartał.

To właśnie w trzech ostatnich miesiącach roku 2013 Grupa CUBE.ITG wypracowała blisko 36,3 mln złotych przychodów oraz 4,37 mln złotych zysku netto. Tak dobry rezultat w czwartym kwartale jest w dużej mierze zasługą zakończenia wdrażania kilku ważnych projektów informatycznych oraz optymalizacji kosztów, która będzie pozytywnie wpływać na wynik również w kolejnych okresach. Na poziomie operacyjnym Grupa osiągnęła zysk w wysokości 8,3 mln złotych.

- Udało nam się uzyskać wysoki wynik na poziomie zysku netto. Systematyczna poprawa wyników jest efektem prowadzonej aktywnej działalności sprzedażowej i wdrożeniowej oraz optymalizacji kosztowej, zawiązanej z procesem integracji pomiędzy podmiotami, które stworzyły Grupę Kapitałową CUBE.ITG. Pełnych efektów synergii spodziewamy się w bieżącym roku - stwierdza Adam Leda, Prezes Zarządu CUBE.ITG S.A.

Backlog kontraktów usługowych na 2014 rok dla Grupy Kapitałowej wynosi obecnie 43% planowanych przychodów na ten rok. Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają umowy z podmiotami z sektorów: bankowego, retail  i energetycznego.

- Obecny backlog opiera się na wielu zaawansowanych projektach. W porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku, backlog na 2014 r. jest korzystniejszy jakościowo. Wynika to m.in. z lepszej dywersyfikacji portfela i wyższego udziału kontraktów usługowo-produktowych. W najbliższym czasie spodziewamy się też rozstrzygnięcia kilku istotnych dla nas przetargów, co może znacząco wpłynąć na kształt backlogu - stwierdza Adam Leda.

CUBE.ITG S.A.

kk

Notowania CUBEITG
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda