NewConnect. Wezwanie do sprzedaży papierów Cool Marketing

12.03.2012 10:13  NewConnect
NewConnect. Wezwanie do sprzedaży papierów Cool Marketing LinkWayBridge Limited zaprasza do sprzedaży akcji notowanej na NewConnect spółki Cool Marketing.

Cypryjska spółka zobowiązuje się nabyć nie mniej niż 1,75 mln i nie więcej niż 1,9 mln akcji Cool Marketing. Cenę zakupu ustalono na 1,2 zł, 58 proc. powyżej wyceny z zamknięcia ostatniej sesji przed ogłoszeniem zaproszenia.

Oferty sprzedaży akcji mogą być składane od 12 marca do 16 kwietnia. Podmioty, które złożą  oferty sprzedaży do 20 kwietnia zostaną poinformowane o skali ewentualnej redukcji i liczbie akcji, jaką odkupi od nich LinkWayBridge Ltd. Sprzedaż akcji przeprowadzana będzie poza rynkiem NewConnect, na mocy umów cywilnych zawieranych najpóźniej do 7 maja.

Kapitał akcyjny Cool Marketing dzieli się na 5 mln akcji, z których 3,1 mln objętych jest obowiązującą do dnia 30 września umową lock-up. LinkWayBridge Ltd po wygaśnięciu umów lock-up zamierza podjąć działania zmierzające do nabycia objętych tymi umowami akcji. Inwestor zamierza następnie wycofać akcje spółki Cool Marketing z obrotu na rynku NewConnect.

Szczegółowe informacje na temat warunków zaproszenia do sprzedaży akcji Cool Marketing można odnaleźć na stronie coolmarketingzaproszenie.pl.

opr.mt


Notowania COOLMARK
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


gielda