Pragma Trade SA: Zielone światło dla NewConnect

06.04.2011 12:53  NewConnect
Pragma Trade SA: Zielone światło dla NewConnect
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pragma Trade SA, jednego z największych w Polsce importerów oraz dystrybutorów folii wykorzystywanej do produkcji opakowań giętkich, podejmie 6 kwietnia br. uchwałę w sprawie zatwierdzenia subskrypcji akcji serii C.

W ramach oferty, Spółka zaproponuje prywatnym inwestorom 3.850.000 akcji w cenie nominalnej 0,10 zł za akcję. Udział nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji Spółki ukształtuje się na poziomie 28% w kapitale zakładowym. Zwieńczeniem nowej emisji będzie debiut Spółki na rynku NewConnect, który planowany jest w  połowie maja br.

Emisja akcji serii C pozwoli Spółce na pozyskanie około 12 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na zakup kompletnej linii technologicznej służącej do uszlachetniania papieru oraz folii. Dzięki specjalnie zakupionej lakierko-woskarce dedykowanej m.in. branży medycznej, firma będzie mogła tworzyć unikalny produkt, który przeznaczony będzie głównie na eksport. Głównym rynkiem zbytu będzie Rosja oraz kraje Europy Zachodniej. Inwestycja w dużym stopniu pozwoli usprawnić oraz zwiększyć wydajność Spółki, a tym samym poprawić jej konkurencyjność na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

Autoryzowanym Doradcą jest DFI, a Oferującym Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska.

W 2010 roku Pragma Trade SA osiągnęła przychody w wysokości 39,3 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39 proc. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł r/r o 68 proc., do 4,56 mln zł, a zysk netto poprawił się o 71 proc., do 3,5 mln zł.

„Jesteśmy przekonani, że inwestorzy docenią naszą Spółkę i jej strategię rozwoju, co przełoży się na sukces przedstawionej oferty prywatnej. Pozyskane z emisji akcji środki pozwolą nam wykorzystać potencjał rynku folii. To zaś pozytywnie wpłynie na wartość Spółki i przyniesie wymierne korzyści wszystkim jej akcjonariuszom”  - powiedział Michał Kolmasiak, Prezes Zarządu Pragma Trade SA.
 

Debiut Pragma Trade na NewConnect nastąpi w połowie maja 2011 roku.
 

Pragma Trade SA
 

kg

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda