SMS Kredyt Holding S.A. publikuje wyniki za IV kwartał 2011 roku

13.02.2012 17:32  NewConnect
SMS Kredyt Holding  S.A. publikuje wyniki za IV kwartał 2011 roku
Spółka zależna SMS Kredyt Sp. z o.o. odnotowała w IV kwartale 2011 roku wzrost sprzedaży o około 156% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zysk netto narastająco za cztery kwartały 2011 roku wyniósł 0,68 mln PLN i był wyższy o 20% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku.

W czwartym kwartale 2011 roku Grupa SMS Kredyt osiągnęła skonsolidowane przychody netto na poziomie 1,74 mln PLN, co stanowi wzrost o 48% w stosunku do III kwartału 2011 roku. Natomiast zysk ze sprzedaży wyniósł 0,83 mln PLN i był wyższy o około 66% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

- Dynamiczny wzrost przychodów i zysku w IV kwartale wskazuje na skuteczność przyjętej strategii rozwoju Grupy i wprowadzenia wieloratalnych produktów do sprzedaży. Dzięki przeprowadzonej w IV kwartale emisji obligacji jesteśmy w stanie dalej finansować wzrost naszej sprzedaży - mówi Marcin Tokarek, prezes SMS Kredyt Holding S.A.

Przez cztery kwartały 2011 roku narastająca wartość udzielonych pożyczek przez SMS Kredyt wyniosła 13 mln PLN i była wyższa o 5,6 mln PLN (wzrost o około 75%) w stosunku do porównywalnego okresu w 2010 roku.

Narastająco przychody skonsolidowane wyniosły 3,2 mln PLN. Zgodnie z przyjętą przez spółkę zasadą rachunkowości (zasada memoriałowa) przychody są rozpoznawane w całym okresie trwania pożyczki. Oznacza to, iż w przypadku pożyczek 12 miesięcznych, przychody rozłożone są na cały ten okres. Tym samym wzrost sprzedaży w IV kwartale 2011 roku będzie widoczny w wynikach finansowych również w późniejszym czasie.

Grupa SMS Kredyt konsekwentnie realizuje strategię rozwoju sieci dystrybucji produktów poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie dynamiki wzrostu sprzedaży. W IV kwartale 2011 roku rozpoczęliśmy sprzedaż w sieci Fines i InPost Finanse.

SMS Kredyt Holding S.A.

kk
 

Notowania SMSKREDYT-PDA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda