SferaNET S.A. ma list intencyjny z inwestorem branżowym

02.10.2018 11:26  NewConnect
SferaNET S.A. ma list intencyjny z inwestorem branżowym  SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacyjnej, podpisała list intencyjny z inwestorem branżowym. Oba podmioty zamierzają nawiązać współpracę przy projekcie budowy sieci światłowodowej w województwie śląskim realizowanym przez Emitenta.
 
Spółka wspólnie ze swoimi dwoma Akcjonariuszami - Piotrem Londzinem oraz Henrykiem Wiznerem, posiadającymi łącznie 66,28% udziału w jej kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA, podpisała list intencyjny z inwestorem branżowym. Jego celem jest nawiązanie współpracy w celu realizacji projektu pn. „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim” prowadzonego przez SferaNET S.A. w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Planowana współpraca zakłada także objęcie przez inwestora branżowego nowych akcji Spółki dających większość w jej kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA. Inwestor branżowy ma również udzielić finansowania dłużnego dla Emitenta na potrzeby realizacji jego planów inwestycyjnych. Zarząd SferaNET S.A. ocenia, że podpisanie listu intencyjnego jest niezwykle istotnym zdarzeniem dla Spółki i powinno pozwolić na dalszy wzrost jej wartości.
 
„Inwestor branżowy zapewni Spółce wsparcie w realizacji strategii rozwoju w obszarach jej specjalizacji oraz wzrostu udziału w rynku. Zwiększy on również siłę w negocjacjach z dostawcami. Integracja rozwiązań stosowanych w obu podmiotach poprawi tym samym naszą efektywność operacyjną. Podmioty planują optymalizację technologii dzięki połączeniu baz wiedzy i rozwiązań technicznych. Inwestor branżowy zaangażuje się także finansowo, co sprawi, że wiarygodność i zdolność kredytowa SferaNET S.A. wzrośnie.” - komentuje Bogusław Sromek, Prezes Zarządu Spółki SferaNET S.A.
 
Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym inwestor branżowy rozpocznie badanie Spółki i proces due diligence. Realizacja transakcji uzależniona będzie od jego wyników oraz od ostatecznych parametrów oferty złożonej przez inwestora branżowego, który jest firmą świadczącą usługi telekomunikacyjne dostępu do internetu, telefonii stacjonarnej, cyfrowej telewizji kablowej dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.
 
W sierpniu br. SferaNET S.A. przedstawiła prognozy finansowe na 2018 r. Zakładają one osiągnięcie przez Spółkę w tym roku zysku EBITDA na poziomie 1,1 mln zł oraz przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł. Prognoza finansowa została oparta o dotychczasowy poziom sprzedaży, potencjalne przychody z tytułu umów abonamentowych, realizowanych zleceń na dostawy sprzętu IT, a także z rozwojowych kontraktów, które znajdują się aktualnie w fazie negocjacji z klientami. Jest to już trzeci kolejny rok, w którym Emitent publikuje prognozy finansowe. Po pierwszym półroczu 2018 r. Spółka zanotowała ponad 560 tys. zł zysku EBITDA przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 2.490 tys. zł. Z kolei zysk netto SferaNET S.A. wyniósł w tym okresie blisko 102 tys. zł. 
 
SferaNET S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., która prowadzi działalność na rynku telekomunikacyjnym. W jej akcjonariacie obecny jest notowany na rynku NewConnect fundusz kapitałowy - ABS Investment S.A. oraz inwestor branżowy - Spółka 3S S.A.

 
SferaNET S.A. 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda