Udany debiut akcji spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe na rynku NewConnect

22.11.2012 13:31  NewConnect
Udany debiut akcji spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe na rynku NewConnect Kurs akcji spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe, która zadebiutowała dzisiaj na NewConnect, wzrósł na otwarciu o 17%, do 3,5 zł względem kursu odniesienia ustalonego na poziomie 3 zł.  Do obrotu trafiło 2,5 mln akcji serii A oraz 1,175 mln akcji serii B.

Wzrost wartości akcji spółki świadczy o zaufaniu ze strony inwestorów, którzy docenili potencjał firmy wynikający m. in. z konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Strategia przewiduje m.in. systematyczną intensyfikację działalności spółki, która ma się stać jednym z najbardziej istotnych   podmiotów pośród firm znajdujących w inwestycyjnym portfelu grupy ABS Investment – mówi Sławomir Jarosz, prezes zarządu ABS Investment S.A. – Mamy także świadomość, że utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A.  wymaga intensywnej pracy, przynoszącej wymierne efekty. Jednym z nich jest m.in. decyzja  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która przyznała spółce Beskidzkie Biura Consultingowe S.A. status Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect i Catalyst. Potwierdza to najwyższy poziom usług oferowanych przez tę spółkę, co będzie miało także swoje odzwierciedlenie w postaci coraz większych zysków wypracowywanych przez Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Na wzrost zysków spółki liczą także inwestorzy, którzy objęli 100% akcji emisji serii B. W ramach tego projektu sprzedano łącznie 1.175.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 3 zł.  W ten sposób spółka pozyskała ponad 3,5 mln zł. Środki zostały przeznaczono m.in. na zakup: 100% udziałów w Korporacji Capital, a także 10% akcji AT Group S.A. Spółka planuje kolejne inwestycje o wartości pond 2 mln zł. Umożliwią one wprowadzenie szeregu nowych produktów i usług, co przyczyni się do poszerzenia profilu działalności firmy i dalszej dywersyfikacji źródeł uzyskiwanych dochodów. 

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.  prowadzi wszechstronną działalność na licznych płaszczyznach. Firma oferuje m.in. usługi z zakresu doradztwa finansowego dla podmiotów zainteresowanych przekształceniem w spółki akcyjne i debiutem na rynku NewConnect.  Istotne znaczenie w działalności spółki mają także usługi związane z pozyskiwaniem dotacji ze środków pochodzących z UE oraz innych dostępnych środków pomocowych. Firma, dla swoich klientów, pozyskuje również kredyty oraz pożyczki, opracowuje business plany w celu dla pozyskania zewnętrznego finansowania, dokonuje również: wycen majątkowych i finansowych, a także analiz ekonomicznych.

Beskidzkie Biuro Consutingowe

az


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda