Administrowanie nieruchomościami - jak zostać zarządcą

05.09.2013 14:50  Nieruchomości
Administrowanie nieruchomościami - jak zostać zarządcą
Na polskim rynku pracy administrowanie nieruchomościami jest bardzo popularnym zajęciem - według najnowszych danych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2011 r. aż 1400 osób uzyskało licencję na wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości.

W lipcu bieżącego roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 829), w tym zarządcy nieruchomości. Ustawa ta mówi, że od 1 stycznia 2014 roku nie będzie trzeba posiadać licencji upoważniającej do wykonywania zawodu administratora nieruchomości. Zgodnie z zapowiedziami organizacje zawodowe zarządców podjęły kroki, które mają na celu zaskarżenie wspomnianej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. – Nie jest więc przesądzone, że administrator nieruchomości nie będzie musiał posiadać licencji. W związku z tym warto zapoznać się z wymaganiami, które trzeba spełnić, aby uzyskać tytuł zawodowy zarządcy nieruchomości – mówi Marcin Sodo z firmy Nawigator Nieruchomości.

O tym, jak zostać zarządcą nieruchomości, mówi Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741), a konkretnie artykuł 187. Określa ona, że licencję zarządcy nieruchomości może otrzymać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Ponadto, aby zostać zarządcą, nie możemy być karani za niektóre typy przestępstw – między innymi za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, przestępstwa gospodarcze, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych czy znaków urzędowych. Nie można być również karanym za składanie fałszywych zeznań i przestępstwa skarbowe. Administracja nieruchomościami to proces bardzo złożony.

Ustawodawca nakłada więc na przyszłego zarządcę obowiązek ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami – zwraca uwagę Marcin Sodo. Studia te muszą uwzględniać minimalne wymogi programowe określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 117 poz. 786).
Jednak wiedza teoretyczna to nie wszystko - aby otrzymać licencję zawodową i zostać zarządcą nieruchomości kandydat musi odbyć praktykę zawodową.

Trwa ona co najmniej sześć miesięcy i musi obejmować minimum dwieście godzin. Praktyki prowadzą między innymi organizacje zawodowe zarządców oraz sami zarządcy posiadający stosowne uprawnienia. Szczegółowe informacje można znaleźć między innymi na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych. W czasie praktyki obowiązkowe jest prowadzenie dziennika, który zawiera oficjalny termin jej trwania, zakres obowiązków itd. Osoba, która chce zostać zarządcą, podczas praktyk uczy się, na czym polega administrowanie nieruchomościami. Zdobywa specjalistyczną wiedzę między innymi z zakresu korzystania z rejestrów oraz ewidencji sądowych czy gminnych. Jednym z wymogów koniecznych do zaliczenia praktyki jest przygotowanie planu zarządzania nieruchomością, który na koniec praktyk jest oceniany i omawiany przez organizatora – wylicza Paweł Krzak z Czarnowiejskiego Biura Nieruchomości. Przy omawianiu planu sporządzany jest protokół, który stanowi ważny załącznik dziennika. Podczas praktyk kandydat na administratora nieruchomości będzie mógł przygotować projekt umowy o zarządzanie nieruchomością i wziąć udział w oględzinach budynku. Będzie mógł także zasięgnąć porady, w jakiej formie warto prowadzić działalność gospodarczą i jakie są najlepsze metody administrowania nieruchomościami. Ponadto częścią praktyk jest zapoznanie się z różnicami w zarządzaniu różnego typu nieruchomościami.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2010 r. precyzuje również wymagania dotyczące osób, które chcą zostać zarządcą nieruchomości, ale nie posiadają polskiego obywatelstwa. Tacy kandydaci muszą wykazać się dodatkowo biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie. Po spełnieniu wszystkich warunków należy przesłać dokumenty do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Nasze zgłoszenie musi zawierać wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, który należy pobrać ze strony internetowej Ministerstwa (druk WBZ). Do wniosku dołączamy dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że program naszych studiów spełnia wymagania Ministra.

Ponadto dołączamy dziennik praktyki zawodowej z protokołem rozmowy z organizatorem praktyk, plan zarządzania nieruchomością, dwie podpisane fotografie (3,5 x 4,5 cm) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (400 zł). Tak przygotowany pakiet dokumentów możemy przesłać do Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie później niż czterdzieści dni przed wybranym przez nas terminem postępowania kwalifikacyjnego. Spis terminów wraz z odpowiednio wyliczonymi ostatecznymi dniami przesyłania dokumentów znajdziemy na stronach internetowych Ministerstwa. - Postępowanie ministerialne jest jednoetapowe i polega na sprawdzeniu przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną czy dany kandydat spełnia wymagania określone w ustawie. Jeśli tak jest, to otrzymuje on protokół z postępowania oraz świadectwo nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości wraz z jej numerem – objaśnia Marcin Sodo założyciel i licencjonowany zarządca z Nawigator Nieruchomości.

Po otrzymaniu licencji osoba jest wpisywana do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości i dopiero na tej podstawie może świadczyć usługi. Zwykle taki wpis widoczny jest w Internecie z opóźnieniem, jednak - jak czytamy na stronach internetowych resortu -  osoby, które już ją uzyskały mogą powoływać się na listę widoczną w serwisie Ministerstwa. Administracja nieruchomościami wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz pułapkami, które mogą czyhać na nowych zarządców nieruchomości. Aby zostać zarządcą, najlepiej nabyć odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. - Minimalna suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 roku, wynosi 50 000 euro – mówi doradca finansowy Agnieszka Kołacz. Pomocą w doborze odpowiedniego ubezpieczenia służą organizacje zawodowe zarządców nieruchomości.

Warto podkreślić, że zarządca nieruchomości, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub wykonuje je nienależycie, podlega komisji odpowiedzialności zawodowej, czyli sądowi dyscyplinarnemu - organowi funkcjonującemu przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Komisja może pozbawić administratora licencji, zawiesić ją bądź nałożyć upomnienie bądź naganę.

Nawigator Nieruchomości

kk

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, już teraz możesz zapisać się do naszego newslettera:

 • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

 • Moim budynkiem także zarządza Progresline i faktycznie świetnie wykonują swoją pracę. Wszelkie kwestie administracyjne załatwiane są szybko i bezproblemowo, nie ma też problemu z naprawianiem usterek. Szczerze polecam tę firmę.

  ~Kasia   (30 listopada 2017 o 14:15)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%
 • U nas nowym zarządcą jest Progresline, dużo zmienili na lepsze - szczególnie jeśli chodzi o kontakt, załatwianie papierków, modernizacje. Niektórzy twierdzą, że zarządca nie gra roli, a jednak jego rola jest ogromna.

  ~Binio   (29 lutego 2016 o 19:01)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie