Już teraz dopłacamy miliardy złotych do najmu

21.05.2018 10:12  Nieruchomości
Już teraz dopłacamy miliardy złotych do najmu Rząd niedawno ogłosił zmianę zasad programu Mieszkanie Plus i zamiar wprowadzenia dopłat dla niezamożnych najemców zasiedlających nowo powstałe lokale czynszowe. Wbrew temu co może myśleć wiele osób, pomysł dotowania najmu wcale nie jest w Polsce jakimś novum.

Już od długiego czasu, działa bowiem system dodatków mieszkaniowych, które otrzymują przede wszystkim niezamożni najemcy. Corocznie na dodatki mieszkaniowe państwo wydaje aż 800 mln zł - 900 mln zł. Rodzi się pytanie, czy osoby otrzymujące w przyszłości dopłaty z programu Mieszkanie Plus, powinny być również uprawnione do dodatków mieszkaniowych. 

Od 2004 r. dodatki mieszkaniowe kosztowały ponad 13 mld zł


Opisywane dodatki są formą państwowej pomocy w pokrywaniu kosztów mieszkaniowych, o której nie wie wielu Polaków. Dlatego osoby kwalifikujące się do otrzymania takiego wsparcia, czasem nawet nie składają odpowiedniego wniosku w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej. Zdaniem ekspertów portalu RynekPierwotny.pl gdyby więcej osób wiedziało o zasadach funkcjonowania dodatków mieszkaniowych, to popularność tych dotacji na pewno byłaby większa. Według najnowszych dostępnych danych GUS-u, w 2016 r. na terenie całego kraju wypłacono 3,99 mln comiesięcznych dodatków mieszkaniowych. Takie dopłaty pomagające w pokryciu kosztów związanych z mieszkaniem, zwykle osiągały niewielką wartość (średnio: 205 zł miesięcznie).

Historyczne informacje przedstawione na poniższym wykresie wskazują, że mieliśmy do czynienia z długookresowym spadkiem liczby wypłacanych dodatków mieszkaniowych (2004 r. - 9,86 mln, 2016 r. - 3,99 mln). Liczba opisywanych dotacji spadła jednak znacznie wolniej niż ich łączna wartość, co skutkowało wzrostem wysokości przeciętnego dodatku (ze 140 zł/m-c w 2004 r. do 205 zł/m-c w 2016 r.). 

Ogólnie rzecz biorąc, cały system dodatków mieszkaniowych w latach 2004 - 2016 kosztował 12,8 mld zł, co jest kwotą niebagatelną w stosunku do innych nakładów na krajową „mieszkaniówkę”. Po uwzględnieniu danych z 2017 roku, analizowany koszt prawdopodobnie wyniesie około 13,6 mld zł. Dla porównania warto dodać, że cały program MdM wiązał się z bezpośrednim kosztem na poziomie 2,8 mld zł. 

Jak podkreślają eksperci portalu RynekPierwotny.pl, już od wielu lat większość dodatków mieszkaniowych otrzymują najemcy lokali. Wedle danych GUS-u z 2016 r., osoby zamieszkujące lokale komunalne otrzymały 42% wartości analizowanych dodatków. Mniejszą część mieszkaniowych dotacji przyznano najemcom lokali spółdzielczych (25%) i lokali należących do TBS-ów (2%). Można szacować, że w 2016 r. około 70% sumy dodatków mieszkaniowych (mniej więcej 0,57 mld zł), zostało wydane na dotowanie najmu dla uboższych osób.

Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zależności od rodzaju dotowanych mieszkań (2016 r.)

Rodzaj mieszkań, które zasiedlają beneficjenci dodatków

Liczba wypłaconych dodatków

Wartość wypłaconych dodatków

Udział w liczbie wypłaconych dodatków

Udział w wartości wypłaconych dodatków

mieszkania komunalne

1,61 mln

339,61 mln zł

40%

42%

mieszkania spółdzielcze

1,09 mln

204,30 mln zł

27%

25%

mieszkania prywatne przynależące do wspólnot

0,53 mln

97,28 mln zł

13%

12%

mieszkania prywatne nieprzynależące do wspólnot

0,43 mln

101,13 mln zł

11%

12%

mieszkania z TBS-ów

0,08 mln

19,35 mln zł

2%

2%

pozostałe mieszkania

0,25 mln

55,50 mln zł

6%

7%Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS / RynekPierwotny.pl


Beneficjent Mieszkania Plus otrzyma dodatek i nową dopłatę

Kwestię dodatków mieszkaniowych warto rozważyć w kontekście Mieszkania Plus. Zapowiadana polityka dotowania najmu w ramach rządowego programu, może bowiem stworzyć ciekawą sytuację. Jeśli rząd rzeczywiście uruchomi dopłaty do czynszu w nowo powstałych mieszkaniach na wynajem, to niezamożne osoby zasiedlające takie „M”, znajdą się w uprzywilejowanym położeniu. Wspomniani lokatorzy otrzymają bowiem dopłatę czynszową z programu Mieszkanie Plus, nie tracąc jednocześnie prawa do ewentualnego dodatku mieszkaniowego. Projekt ustawy wprowadzającej dopłaty do czynszu w ramach Mieszkania Plus wskazuje, że takie nowe dotacje nie będą wliczane do dochodu uwzględnianego podczas przyznawania dodatku mieszkaniowego (zobacz artykuł 26 projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania z 26 marca 2018 r.).

Warto zadać sobie pytanie, czy możliwość jednoczesnego otrzymywania dodatku mieszkaniowego i dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie Plus, nie będzie nadmiernie faworyzowała osób zasiedlających nowe „czynszówki”. Preferencyjne traktowanie najemców zajmujących „mieszkania plus” to poważny zarzut w stosunku do niedawnej rządowej propozycji dotowania najmu. 


Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, już teraz możesz zapisać się do naszego newslettera:

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie