Jesteś w: Strona główna » Giełda » Obligacje

Alior Bank wyemituje obligacji serii L o wartości nominalnej max. 100 mln zł

07.11.2018 09:00  Obligacje
Alior Bank wyemituje obligacji serii L o wartości nominalnej max. 100 mln zł Alior Bank podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 10 tys. obligacji serii L o wartości nominalnej 10 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 mln zł, podał bank. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 10 tys. zł.

Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób.

"1. Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 10 000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii L, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 10 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 000 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 10 000 zł.

3. Obligacje nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu [...], a prawa z obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń" - czytamy w komunikacie.

Planowany dzień emisji obligacji przypadać będzie na 30 listopada 2018 r. Obligacje będą miały 7-miesięczny okres zapadalności, a dniem wykupu obligacji będzie 1 lipca 2019 r., podano również.

"Obligacje będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w dniu wykupu. Oprocentowanie obligacji będzie stałe i wyniesie 2,15%" - czytamy dalej.

Bankowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii L. W przypadku skorzystania przez bank z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji dniem wcześniejszego wykupu będzie 31 maja 2019 r., wskazano także.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

ISBnews

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda