Jesteś w: Strona główna » Giełda » Obligacje

Grupa Loyd rozważa akwizycje i może przeprowadzić emisje obligacji

17.02.2017 11:50  Obligacje
Grupa Loyd rozważa akwizycje i może przeprowadzić emisje obligacji Grupa Loyd ma zamiar przeprowadzić jedną lub kilka emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 15 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie dynamiki rozwoju Grupy, również poprzez przejęcia innych podmiotów działających na rynku HR.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność akwizycyjną, refinansowanie obecnego zadłużenia oraz na rozwój działalności na rynkach zagranicznych Grupy Loyd. Chcemy w pełni wykorzystać warunki rynkowe, które stwarzają nam okazje do dynamicznego zwiększania wartości naszej Spółki – komentuje prezes Bartosz Kaczmarczyk.

Spółka pracuje obecnie nad szczegółowymi warunkami emisji obligacji, przy współpracy z domem maklerskim Ventus Asset Management. Ventus może współpracować przy plasowaniu obligacji z Domem Maklerskim BOŚ.

W czwartym kwartale 2016 r. spółka Loyd osiągnęła ponad 25 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 21 mln zł w 2015 r. To wzrost o ponad 17 proc. rok do roku. Zysk operacyjny w omawianym okresie wzrósł o 60 proc. do kwoty 3 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 1 mln zł. Tak dobre wyniki to efekt trwającego w spółce procesu restrukturyzacji organizacyjnej Grupy. Równolegle z trwającym obecnie procesem restrukturyzacji organizacyjnej, grupa Loyd realizuje strategię rozwoju, która zakłada systematyczną konsolidację kapitałową spółek działających w obszarze pracy tymczasowej i zasobów ludzkich. Grupa poszukuje obecnie podmiotów, których działalność wpisywałaby się w strategię rozwoju grupy, które mogłyby się stać potencjalnymi celami akwizycyjnymi.


LOYD S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda