Pekao SA emituje obligacje dla miasta Koszalin o wartości 85 mln zł

23.05.2011 15:49  Obligacje komunalne
Pekao SA emituje obligacje dla miasta Koszalin o wartości 85 mln zł
Bank PEKAO podpisał umowę z miastem Koszalin na przeprowadzenie emisji obligacji o wartości 85 mln zł. Celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok. Do końca roku zostanie wyemitowane 10 serii obligacji z okresem wykupu od 6 do 15 lat. Spłata ostatniej 15-letniej serii nastąpi w 2026 roku. Podpisanie umowy na emisję obligacji z miastem Koszalin, to potwierdzenie, że Bank Pekao jest liderem na polu świadczenia usług finansowych dla samorządów.

Podpisana umowa emisyjna zakłada emisje obligacji dla miasta Koszalin do końca 2011 roku, których celem będzie sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

- Emisja obligacji pozwala miastom na pozyskiwanie pieniędzy po korzystnych warunkach cenowych oraz dywersyfikuje źródła finansowania. Środki pozyskane z emisji obligacji wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców Koszalina. - mówi Ferdynand Wawryk, Dyrektor II Zachodniopomorskiego Centrum Korporacyjnego.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, w tym budowę filharmonii, dróg, hali widowiskowo-sportowej oraz modernizację obiektów oświatowych. Pozwolą również na wcześniejszą spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Koszalin jest kolejnym miastem, dla którego Bank Pekao organizuje finansowanie. Bank wyemitował również obligacje dla m.in.: Rzeszowa, Łodzi, Poznania, Gdańska, Białystok, Grudziądza, Włocławka, Kołobrzegu o łącznej kwocie przekraczającej 1,2 miliarda złotych, potwierdzając niezwykle silną pozycję na polu bankowości korporacyjnej.

Oprócz korzystnych warunków cenowych, emisja obligacji niesie za sobą korzyści związane z szybszym i łatwiejszym pozyskaniem finansowania przez miasta.

 - Emisja obligacji to takie samo narzędzie finansowe jak kredyt tyle że dla jednostek samorządu terytorialnego jest bardziej elastyczna, ponieważ nie wymaga przetargu, a jedynie konkursu zgodnie z Ustawą o Obligacjach. - mówi Katarzyna Hewelt z Zachodniopomorskiego Centrum Korporacyjnego Banku Pekao.

Miasto Koszalin zamierza wyemitować 10 serii obligacji ( od A do J). Wykup Serii A rozpocznie po 6 latach od daty emisji w 2017 roku, a zakończy Serią J w 2026 roku.
 
Bank Pekao SA
 

ka

Notowania PEKAO
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda