Polski Solar Holding chce pozyskać 6,5 mln zł z emisji obligacji

23.06.2017 08:55  Obligacje przedsiębiorstw
 Polski Solar Holding chce pozyskać 6,5 mln zł z emisji obligacji Polski Solar Holding Sp. z o.o. – jedyny w Polsce podmiot realizujący inwestycje w elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie w formule samorządowych klastrów energii, planuje pozyskać 6,5 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji. Zapisy na obligacje spółki ruszyły 22 czerwca. Oferującym obligacje jest Polski Dom Maklerski S.A.

Polski Solar Holding oferuje obligacje 2-letnie serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5%, wypłacanymi kwartalnie. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na udziałach Spółki oraz na mieniu ruchomym wchodzącym w skład jej przedsiębiorstwa, a także na wierzytelnościach Spółki z zysków z udziałów w spółkach zależnych.

Zabezpieczeniem będzie również cesja wierzytelności PSH z przyszłych umów sprzedaży energii. Ponadto, emisja Obligacji serii B zostanie poręczona przez Polski Solar Spółka Akcyjna, jedynego udziałowca Spółki, która w związku z poręczeniem dobrowolnie podda się egzekucji w trybie Art. 777 kodeksu postępowania cywilnego oraz poprzez złożenie przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC co do zobowiązań pieniężnych, które będą wynikać z Obligacji serii B. Inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni mogą składać zapisy od 22 czerwca do 06 lipca 2017 r. w Polskim Domu Maklerskim S.A. Obligacje nie będą wprowadzane na Catalyst, za to Spółka zobowiązuje się do wykupienia po upływie roku od dnia przydziału do 20% wyemitowanych obligacji od obligatariuszy, którzy wyrażą taką wolę.

„Niekwestionowanym atutem naszego modelu biznesowego jest to, że zapewnia on stabilne przychody. Odbiorcą naszych usług nie są osoby indywidualne, tylko jednostki samorządu terytorialnego, przede wszystkim gminy. Rok 2017 był szczególny dla naszej działalności, ponieważ powołaliśmy pierwsze 3 klastry energii zapewniające niezależność energetyczną gminom, z którymi współpracujemy.

W kolejnych latach planujemy zwiększyć skalę naszej działalności i rozpocząć współpracę z kolejnymi gminami. Dzięki emisji obligacji pozyskamy środki, które pozwolą nam szybciej realizować założone cele.” –  komentuje William Buba, Prezes Polski Solar Holding Sp. z o.o. 

Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać w całości przeznaczone na dalszy rozwój elektrowni fotowoltaicznych oraz bioelektrowni w ramach Polski Solar Holding Sp. z o.o. – spółek koordynujących klastry energii oraz spółek komunalnych będących członkami tzw. Klastrów Energii,  tworzonych przez Polski Solar Holding we współpracy z samorządami terytorialnymi. Klaster Energii, to porozumienie jednostki samorządu terytorialnego oraz podmiotu zewnętrznego, którego celem jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną. W 2017 roku rozpoczęły działalność pierwsze 3 klastry energii odnawialnej, w skład których wchodzi 15 gmin z województwa dolnośląskiego. Działalność klastrów jest koordynowana przez 3 spółki komunalne, w których 49% udziałów posiada Polski Solar Holding, a 51% należy do gmin, które zarządzają utworzonymi klastrami. Kolejne 3 spółki komunalne z 49% udziałów w posiadaniu Holdingu są członkami nowoutworzonych klastrów energii. Energia elektryczna w klastrach wytwarzana będzie przez instalacje fotowoltaiczne oraz bioelektrownie. Pierwsze instalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku.

Oferującym obligacje jest Polski Dom Maklerski S.A., który specjalizuje się w ofertach publicznych obligacji bezprospektowych. Obsługiwał emisje obligacji takich spółek jak IPO3D, Bikershop Finanse, The Farm 51, Columbus Energy, Fabryki Konstrukcji Drewnianych oraz wielu innych.

Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z Polskim Domem Maklerskim S.A. pod numerem telefonu (22) 629 27 12 lub mailem kontakt@polskidm.com.pl.


Polski Solar Holding

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda