BEST znalazł nabywców na wszystkie oferowane obligacje już pierwszego dnia zapisów

05.02.2016 13:24  Obligacje przedsiębiorstw
BEST znalazł nabywców na wszystkie oferowane obligacje już pierwszego dnia zapisów Popyt na obligacje BEST serii L2 przekroczył liczbę oferowanych papierów dłużnych już pierwszego dnia zapisów. W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony, a zapisy złożone 4 i 5 lutego zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Zapisy na obligacje serii L2, oferowane w ramach publicznej oferty skierowanej do inwestorów detalicznych, ruszyły w czwartek, 4 lutego, i już tego samego dnia łączna liczba obligacji, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów (4 lutego to tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów). W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony. Ostatni dzień przyjmowania zapisów, określony pierwotnie na 17 lutego, zostaje przesunięty na 5 lutego br.

Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii L2, zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów oraz ostatniego dnia subskrypcji, czyli 4 i 5 lutego, zostaną proporcjonalnie zredukowane.

– Bardzo się cieszymy, że już pierwszego dnia zapisów wszystkie oferowane przez nas obligacje detaliczne znalazły właścicieli. Odbieramy to jako dowód zaufania inwestorów do naszej firmy i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupy BEST. Zgodnie z zapowiedziami, planujemy w całości zrealizować uruchomiony w 2014 r. program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, w ramach którego będziemy mogli jeszcze zaoferować obligacje o wartości do 50 mln zł. Sukces obecnej emisji pozwala nam z optymizmem podchodzić do tych planów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W ramach obecnej oferty, BEST zaoferował inwestorom detalicznym obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Są to obligacje 4-letnie, oprocentowane według stopy zmiennej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,8% (co stanowi około 5,5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym). Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Na potrzeby emisji obligacji serii L2 utworzone zostało konsorcjum domów maklerskich – zapisy przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku (Oferujący) oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (Członek Konsorcjum).

Oferta obligacji serii L2 jest szóstą emisją realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, z czego trzy serie opiewające łącznie na 130 mln zł skierowane były do inwestorów detalicznych. Wszystkie wyemitowane w ramach programu obligacje notowane są na Catalyst.


BEST S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda