Ekokogeneracja S.A. pozyskała 3,4 mln zł z emisji obligacji

18.01.2016 14:52  Obligacje przedsiębiorstw
Ekokogeneracja S.A. pozyskała 3,4 mln zł z emisji obligacji Ekokogeneracja S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2012 r., przeprowadziła emisję obligacji serii A, z której pozyskała 3.395 tys. zł.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej obligacji serii A Emitent przydzielił 3.395 szt. papierów dłużnych, każdy o wartości nominalnej 1.000 zł, a więc o łącznej wartości nominalnej sięgającej blisko 3,4 mln zł. Emisja ta obejmowała od 2.500 do 5.000 obligacji. Wyemitowane papiery dłużne są dwuletnimi zabezpieczonymi obligacjami kuponowymi, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 9,5% w skali roku, z półrocznym okresem wypłaty odsetek. Zostały one objęte przez 55 inwestorów.

„Środki pozyskane z emisji obligacji serii A zostaną przeznaczone przez Spółkę na zakupy inwestycyjne związane z nabyciem wybranych składników majątku spółek zależnych i stowarzyszonych, których nabycie jest sprzężone z planowanym skoncentrowaniem od I kwartału 2016 r. w Ekokogeneracja S.A. działalności produkcyjno-montażowej w zakresie produkcji i montażu instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Spółka w I kwartale 2016 r. przedstawi szczegóły planowanej reorganizacji Grupy Kapitałowej.” - komentuje Wojciech Rychlicki, Prezes Zarządu Spółki Ekokogeneracja S.A.

Prognoza finansowa Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. na 2015 r. zakłada osiągnięcie zysku netto w kwocie 1.946 tys. zł przy przychodach wynoszących 5.222 tys. zł. Spółka prognozuje również, że na poziomie jednostkowym wypracuje 1.145 tys. zł zysku netto, a jej przychody ze sprzedaży ukształtują się na poziomie 2.353 tys. zł.

„Spodziewamy się, że na poziomie jednostkowym Ekokogeneracja S.A. powinna wykonać przedstawione prognozy wyniku finansowego za rok 2015. Co do wyniku skonsolidowanego to mogę powiedzieć, że aktualnie trwa przygotowywanie danych do jego obliczenia, a szczegóły na ten temat zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2015 r.” - dodaje Prezes Rychlicki.

Spółka Ekokogeneracja S.A. zajmuje się prowadzeniem sprzedaży dla klientów zewnętrznych oraz podmiotów działających w ramach jej Grupy Kapitałowej instalacji i elementów instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Emitent oferuje potencjalnym klientom dwa rodzaje instalacji. Pierwszym są instalacje do produkcji energii cieplnej z odpadów o użytecznej mocy cieplnej od 1,2 do 2,4 MW w piecach ceramicznych WGE. Natomiast drugim rodzajem instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów są piece obrotowe o użytecznej mocy cieplnej od 3 MW do 10 MW.Ekokogeneracja S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda