Wkrótce nowa emisja obligacji detalicznych BEST

27.01.2016 14:24  Obligacje przedsiębiorstw
Wkrótce nowa emisja obligacji detalicznych BEST BEST planuje niebawem wyjść na rynek z nową ofertą obligacji dla inwestorów indywidualnych. Spółka pracuje nad stworzeniem konsorcjum domów maklerskich, by ułatwić zapisy inwestorom w całym kraju.

– W najbliższych tygodniach planujemy przeprowadzić nową ofertę obligacji w ramach realizowanego przez nas publicznego programu emisji obligacji. Będzie to oferta skierowana do inwestorów detalicznych – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Nową emisję przeprowadzimy wspólnie z naszym sprawdzonym partnerem, czyli Domem Maklerskim mBanku. Jednocześnie, aby ułatwić zainteresowanym inwestorom dostęp do oferowanych przez nas obligacji, pracujemy nad stworzeniem konsorcjum, tak aby nowe papiery można było nabyć w placówkach na terenie całego kraju – dodał prezes.

W ramach programu o łącznej wartości do 300 mln zł Spółka wyemitowała dotychczas pięć serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, z czego trzy serie opiewające łącznie na 130 mln zł skierowane były do inwestorów detalicznych. Wszystkie wyemitowane w ramach programu obligacje notowane są na Calatyst.

Obligacje są głównym źródłem finansowania rozwoju Grupy BEST. W 2015 r. kupiła ona portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł, wydając na ich zakup ponad 85 mln zł. To o odpowiednio 44% i 53% więcej niż w 2014 r. Grupa BEST poniosła także wydatki związane z pośrednim nabyciem portfeli wierzytelności (na rynku wtórnym), poprzez zakup niemal 33% akcji Kredyt Inkaso. Łączne nakłady inwestycyjne związane z bezpośrednim i pośrednim nabywaniem portfeli wierzytelności w 2015 r. przekroczyły 238 mln zł wobec około 147 mln zł rok wcześniej.

– Przewidujemy, że 2016 r. przyniesie dalszy rozwój rynku wierzytelności w Polsce. Spodziewamy się, że podaż portfeli wierzytelności bankowych co najmniej utrzyma się na poziomie z 2015 r., kiedy – według naszych szacunków – wyniosła około 16 mld zł wartości nominalnej. Uważam, że na rynek mogą trafiać portfele wyższej jakości, możemy też spodziewać się wzrostu wartości wystawianych na sprzedaż portfeli hipotecznych. Ich udział w całym rynku wierzytelności można obecnie szacować na około 1/4 – wskazał Krzysztof Borusowski.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym podaż portfeli wierzytelności może być tzw. podatek bankowy, który zacznie obowiązywać od lutego br. Czynnik ten może zmobilizować banki do porządkowania swoich aktywów i przyspieszenia decyzji o sprzedaży portfeli kredytów nieregularnych.

– Rok 2016 może być kolejnym, w którym obserwować będziemy konsolidację branży windykacyjnej w Polsce. Podtrzymujemy nasze zamiary dotyczące połączenia z Kredyt Inkaso. Niewykluczone, że inne mniejsze firmy będą przedmiotem zainteresowania dużych międzynarodowych graczy. Warto przy tym podkreślić, że rozwój rynku windykacji wyraźnie wskazuje, że oprócz dostępu do kapitału, kluczowe w naszym sektorze jest doświadczenie i znajomość lokalnego rynku, a o sukcesie decydują też dostęp do transakcji i efektywne operacje. W Grupie BEST udało nam się skupić wszystkie te elementy. Dodatkowo, w tym roku kończymy wdrażanie ultranowoczesnego systemu IT, dzięki któremu efektywność naszych operacji jeszcze wzrośnie – podsumował prezes BEST.BEST


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda