Jesteś w: Strona główna » Giełda » Obligacje » Obligacje przedsiębiorstw

Zdematerializowano obligacje Opulentia S.A.

07.03.2012 13:37  Obligacje przedsiębiorstw
Zdematerializowano obligacje Opulentia S.A. Opulentia S.A. przy udziale Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. zdematerializowała obligacje „Regularny Zysk” o gwarantowanym rocznym oprocentowaniu 12,9%. Kwartalne wypłaty odsetek będą tym samym bezpośrednio obsługiwane przez Dom Maklerski Banku BPS. Uproszczeniu uległ również proces nabycia obligacji przez inwestorów.

„Pozyskanie wiarygodnego partnera wiąże się z bezpośrednimi korzyściami dla inwestorów. Dom Maklerski Banku BPS jest wielokrotnym laureatem prestiżowych nagród przyznawanych przez Giełdę Papierów Wartościowych, co gwarantuje transparentność i bezpieczeństwo wszelkich procesów związanych z obrotem obligacjami” – mówi Sebastian Filaber, prezes zarządu Opulentia S.A.

Opulentia S.A. prowadzi swoją działalność w oparciu o zasady funkcjonowania funduszu private-equity. Obligacje „Regularny Zysk” emitowane w polskiej walucie to jeden z produktów inwestycyjnych Spółki. Wartość nominalna jednej obligacji wyceniona jest na 10 000 PLN przy gwarantowanym rocznym oprocentowaniu na poziomie 12,9%.

Na podstawie zawartej umowy Dom Maklerski Banku BPS będzie prowadził ewidencję obligacji „Regularny Zysk” oraz zajmie się prowadzeniem całości rozliczeń pomiędzy Opulentia S.A. a inwestorami spółki, w tym kwartalnymi wypłatami odsetek oraz umorzeniami obligacji wraz z wypłatą zainwestowanych środków. Cały proces będzie przebiegał w pełni automatycznie.

Uproszczeniu uległo również nabycie obligacji przez inwestorów Opulentia S.A. Po podpisaniu wymaganych dokumentów i przydziale  zostaną one zapisane w Rejestrze Obligacji prowadzonym przez Dom Maklerski Banku BPS. Następnie inwestor otrzyma Potwierdzenie Przydziału Obligacji od Opulentia S.A. oraz Potwierdzenie Nabycia Obligacji  i zapisania ich w rejestrze od Domu Maklerskiego Banku BPS. Te dokumenty stanowią pełnoprawne potwierdzenie posiadania przez inwestora prawa własności nabytych obligacji i prawa do korzyści z nich wynikających.

„Dematerializacja obligacji przyczyni się do maksymalnego uproszczenia procesów towarzyszących lokowaniu aktywów w Opulentia S.A. przez jej inwestorów. Poza wysokim gwarantowanym rocznym oprocentowaniem i kwartalnym systemem wypłaty odsetek to kolejny komponent, który podwyższa atrakcyjność naszego produktu inwestycyjnego” – dodaje Adam Duszyński, dyrektor inwestycyjny w Opulentia S.A.

Opulentia S.A.

es


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
gielda