Lokowanie kapitału w obligacje skarbowe - co warto wiedzieć?

21.10.2019 19:40  Obligacje skarbowe
Lokowanie kapitału w obligacje skarbowe - co warto wiedzieć?

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Mimo ogromnej popularności lokat bankowych w Polsce to właśnie obligacje skarbowe mogą uchodzić za bezpieczniejsze rozwiązanie.

Czym są obligacje skarbowe? W jaki sposób to działa?


Obligacje Skarbu Państwa, czyli potocznie obligacje skarbowe, mogą być jedną z bardziej atrakcyjnych opcji alternatywnych dla popularnych lokat. Z jednej strony są mniej ryzykowne względem innych sposobów lokowania kapitału, z drugiej natomiast mogą oferować wyższą stopę zwrotu. Wszystkie produkty i instrumenty finansowe warto jednak ze sobą gruntowanie porównywać, co można zrobić np. na stronie ikalkulator.

W obligacje skarbowe można inwestować w sposób pośredni i bezpośredni. Pierwszy polega na zakupie jednostek uczestnictwa funduszy obligacji, które inwestują w papiery wartościowe emitowane przez państwo, jednak nieco na innych warunkach niż może to zrobić przeciętny obywatel. Druga metoda opiera się na zakupie detalicznych obligacji Skarbu Państwa (jako klient indywidualny, nie uczestnik funduszu inwestycyjnego).

Mechanizm działania obligacji jest stosunkowo prosty i w wielu przypadkach nie różni się od sposobu funkcjonowania pokrewnego instrumentu, jakim są obligacje korporacyjne emitowane przez prywatne firmy. Obligacje to dłużne papiery wartościowe. Podmiot, który je emituje, chce w ten sposób pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Zasada ta dotyczy zarówno prywatnej spółki, jak i całego państwa. Obligacje skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa, którym po danym czasie – w zależności od konkretnego papieru – zobowiązuje się zwrócić inwestorowi zainwestowaną przez niego kwotę wraz z odsetkami. Mówiąc kolokwialnie, inwestując w ten instrument finansowy, po prostu pożycza się państwu pieniądze, a państwo zostaje zobligowane do ich oddania wraz z zyskiem dla inwestora po z góry określonym czasie.

Obligacje skarbowe – wady i zalety


Prezentowana forma inwestowania kusi zwłaszcza te osoby, które szukają rozwiązania bezpiecznego. Co prawda zdarzały się w historii sytuacje, że dane państwo nie było w stanie odkupić swoich obligacji na skutek bankructwa, jednak są to przypadki mimo wszystko marginalne (zwykle też dotyczyły długów zaciągniętych w walucie obcej).

Zaletą inwestowania w obligacje skarbowe jest też stopa zwrotu, zwykle wyższa od tej z lokaty. Im dłuższy okres inwestycji, tym wyższe oprocentowanie. W przypadku najkrótszych, trzymiesięcznych obligacji stopa zwrotu może być niższa niż 1,5%. Lepszym rozwiązaniem może być wówczas lokata. Inaczej jawią się prognozowane zyski z zakupu obligacji dwunastomiesięcznych – inwestor może oczekiwać na zwrot na poziomie 3,2%. To jednak nie wszystko, gdyż są to papiery indeksowane inflacją, a więc nie wpłynie ona na wartość pieniędzy zgromadzonych w tego typu papierach dłużnych. Indeksowane inflacją obligacje zwykle dostępne są dla inwestycji co najmniej czteroletnich.


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, już teraz możesz zapisać się do naszego newslettera:

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda