Majowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

25.04.2016 15:50  Obligacje skarbowe
Majowa oferta  oszczędnościowych obligacji skarbowych W maju oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z kwietnia br., co pozwoli na kontynuację wysokiej sprzedaży tych obligacji. Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w maju br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży gwarantującej zysk powyżej inflacji, utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Kwiecień, to ze względu na rozliczanie zeznań podatkowych, miesiąc o niskiej sprzedaży obligacji oszczędnościowych. Pomimo tego zainteresowanie naszymi obligacjami pokazuje, że jest to kolejny miesiąc, w którym nabywcy docenili atrakcyjność obligacji oszczędnościowych, a sprzedaż w kwietniu może ponownie przekroczyć 300 mln zł. W maju klienci indywidualni będą mogli kupić obligacje na niezmienionych warunkach, preferencyjnych w stosunku do obligacji hurtowych.

Dwuletnie obligacje oszczędnościowe utrzymane mają oprocentowanie w wysokości 2,00% – wyższe w stosunku do rynku hurtowego, na którym duzi inwestorzy mogą obecnie kupić obligacje dwuletnie z rentownością zbliżoną do 1,5% – komentuje Piotr Nowak, Wiceminister Finansów.

Od 26 kwietnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Od 1 maja br. do 31 maja br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:


Rodzaj obligacji Skarbu Państwa Szczegóły oferty

Cena sprzedaży

 

Obligacje dwuletnie DOS0518

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

 

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

Obligacje trzyletnie TOZ0519

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,10%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.


 

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

Obligacje czteroletnie COI0520

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%(gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.


 

100 zł

99,90 zł
przy zamianie

Obligacje dziesięcioletnie EDO0526

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.


 


 

100 zł

99,90 zł
przy zamianieJak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.


Ministerstwo Finansów


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda