Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2015 roku.

14.01.2016 14:07  Obligacje skarbowe
Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2015 roku. W grudniu 2015 sprzedaż standardowych obligacji oszczędnościowych o łącznej wartości 280 mln zł była najwyższa od marca 2010 r. W całym 2015 roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 3,2 mld zł. Był to najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych w grudniu 2015 roku

W grudniu 2015 roku trwała sprzedaż obligacji DOS1217 (2-letnich), TOZ1218 (3-letnich), COI1219 (4-letnich) oraz EDO1225 (10-letnich). W tym czasie nabywcy indywidualni zakupili papiery o wartości nominalnej 280 mln zł.


W grudniu 2015 roku sprzedano obligacje:

2-letnie – 224,6 mln zł,
3-letnie – 8,9 mln zł,
4-letnie – 24,1 mln zł,
10-letnie- 22,3 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania - 80% udział w strukturze sprzedaży. W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 4-letnie - 9% udział, 10-letnie – 8% oraz 3-letnie - 3%.
W ostatnim półroczu miesięczna sprzedaż standardowych obligacji oszczędnościowych przekracza 200 mln zł, a w grudniu wyniosła aż 280 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik sprzedaży (bez uwzględnienia ofert specjalnych) w tym roku i najwyższy od marca 2010 r.

W otoczeniu spadającego oprocentowania lokat bankowych, niezmienne od wielu miesięcy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych staje się coraz bardziej atrakcyjne. Brak zmian w warunkach oferty obligacji oszczędnościowych, również w styczniu, zwiększa faktyczną preferencję dla nabywców indywidualnych w stosunku do inwestorów hurtowych. Inwestorzy instytucjonalni mogą bowiem kupić 2-letnie obligacje skarbowe z rentownością wynoszącą około 1,4%, zaś nabywcy indywidualni mają w ofercie analogiczne obligacje oszczędnościowe o oprocentowaniu 2,00% – mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Podsumowanie sprzedaży skarbowych obligacji oszczędnościowych w 2015 roku

W 2015 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 3,22 mld zł. To najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 6 lat.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2015 r. wyniosła:


Listopadowa 11 – 879,2 mln zł,
2-letnie – 1.638,1 mln zł,
3-letnie –   169,6 mln zł,
4-letnie –   288,5 mln zł,
10-letnie –  242,3 mln zł.

Ubiegły rok był najlepszym okresem dla sprzedaży obligacji oszczędnościowych od 2009 r. Duże zainteresowanie standardowymi obligacjami utrzymywało się przez większą część roku, a sprzedaż rosła nawet w miesiącach wakacyjnych. Znaczący wpływ na roczny wynik miała emisja krótkookresowej obligacji oszczędnościowej – Listopadowej 11. Jej sprzedaż była rekordowa spośród wszystkich dotychczasowych emisji specjalnych i wyniosła 879,2 mln zł. W listopadzie Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1.130 mln zł – był to najlepszy miesięczny wynik sprzedaży obligacji oszczędnościowych od dwóch lat.

Struktura sprzedaży w 2015 roku wskazuje, że zgodnie z oczekiwaniami nabywcy najchętniej kupowali obligacje o krótkim horyzoncie czasowym czyli Listopadową 11 oraz obligacje dwuletnie. W 2015 roku stanowiły one blisko 80% całej sprzedaży – mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.  


Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w styczniu 2016 roku


Typ obligacji

 

Szczegóły oferty

Cena sprzedaży

DOS0118

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

TOZ0119

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,10%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

COI0120

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie

EDO0126

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 zł;

99,90 zł przy zamianie
1 -  półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
2 -  stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.
Ministerstwo Finansów


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda