Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

BCC: należy respektować zasadę niewprowadzania zmian w przepisach o podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego

22.01.2018 15:49  Podatki
BCC: należy respektować zasadę niewprowadzania zmian w przepisach o podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego  Business Centre Club przekazał uwagi do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 
Zdaniem BCC, zmiana dotycząca możliwości kontynuowania/dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze darowizny lub spadku jest rozwiązaniem dobrym. Jednak część z proponowanych zmian (zwłaszcza te dotyczące CIT wchodzące w życie z mocą wsteczną) nie wpisuje się w ukształtowaną już zasadę niewprowadzania zmian w przepisach o podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego. Zasada ta ma szczególne zastosowanie w zakresie przepisów niekorzystnych dla podatników.
 
O zasadzie nieszkodzenia podatnikom przez ustawodawcę poprzez zaskakiwanie ich w trakcie roku podatkowego w sposób nieuwzględniający interesów „w toku” wielokrotnie orzekał Trybunał Konstytucyjny (np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 1997 r., sygn. K 26/97; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 stycznia 1999 r., sygn. K 27/98; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r., sygn. akt P 36/10).

Podatek dochodowy jest podatkiem rozliczanym w okresach rocznych. W sytuacji zaś, gdy przepisy prawa wyznaczały pewien horyzont czasowy dla zaplanowania i przeprowadzenia określonego przedsięwzięcia finansowego czy gospodarczego, ustawodawca nie może zmienić „reguł gry” przed końcem terminu, który sam wyznaczył. Projekt zakłada bowiem rzekome doprecyzowanie nowych przepisów dotyczących możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na tzw. finansowanie długiem przez podmioty powiązane, jeżeli kwota tego finansowania jest za duża względem kapitału.

Autorzy projektu tłumaczą w uzasadnieniu, że zmiana ta ma na celu „właściwe odczytanie normy (...), której istota polega na możliwości wyłączenia z kosztów podatkowych kosztu odsetkowego od finansowania przekraczającego rynkową zdolność kredytową danego podatnika”.
 
Mając na uwadze orzecznictwo i wytyczne Trybunału Konstytucyjnego, należy przyjąć, że skoro ustawodawca nie zdążył czegoś „doprecyzować” przed końcem starego roku podatkowego (w tym przypadku – 2017 r.), to w trakcie bieżącego roku podatkowego (tu: 2018 r.) może zmienić regulacje najwcześniej ze skutkiem od kolejnego roku, czyli 2019 r. W tej sytuacji, BCC proponuje, aby art. 3 projektu ustawy otrzymał brzmienie „Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 2 lit. b), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”
 
Jacek Matarewicz
ekspert BCC ds. podatku VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes