Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

Jak zgłosić się do PIT-36L?

10.07.2019 12:19  Podatki
Jak zgłosić się do PIT-36L? PIT-36L to zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przeznaczone dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby stać się podatnikiem podatku liniowego (zgodnie z art. 30c), należy dokonać odpowiedniego wyboru. W 2019 roku ustawodawca postanowił dokonać zmian w zasadach zgłoszenia do podatku liniowego – jak więc obecnie wygląda cała procedura?

Czy zawsze konieczny jest wybór sposobu opodatkowania?


Z założenia nie ma działalności gospodarczej, która opodatkowana by nie była - istnieją jednak różne formy opodatkowania. Jeżeli podatnik nie dokona żadnego wyboru opodatkowania, to zasada ogólna (art. 9a ust 1 ustawy o PIT) mówi, że przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) opodatkowane są na zasadach ogólnych (skali podatkowej opisanej w art. 27 ustawy o PIT). W związku z tym - podatek dochodowy wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek, dla podstawy obliczenia podatku do kwoty 85 2585 zł (1-szy próg podatkowy) oraz 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad podstawę obliczenia podatku – od kwoty 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek (2-gi próg podatkowy). Wtedy podatnik najprawdopodobniej będzie rozliczać się z pomocą formularza PIT-36. Jeżeli natomiast przedsiębiorca chce skorzystać z innej formy opodatkowania (na przykład 19% podatkiem), musi złożyć odpowiedniemu organowi pisemny wniosek lub oświadczenie – tak, aby potem móc korzystać z innych deklaracji podatkowych, na przykład PIT-36L.

Jak dokonać wyboru opodatkowania?


Zgodnie z wyżej wspomnianym art. 9a ust. 1 ustawy o PIT, podatnik ma prawo złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania, określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jedną z form (wyboru) na postawie art. 9a ust. 2 są zasady określone w art. 30c ustawy o PIT - czyli zasady podatku liniowego. W takim wypadku podatnik powinien złożyć pisemne oświadczenie do odpowiedniego (właściwego) naczelnika urzędu skarbowego. Dopiero po dokonaniu takiego zgłoszenia, podatnik będzie mógł rozliczać się na formularzu PIT-36L.

Terminy zgłoszenia do PIT-36L?


W ostatnim czasie ustawodawca dokonał zmian w zakresie terminów dokonywania wyboru sposobu opodatkowania. Zgodnie z aktualnie brzmiącymi przepisami, określił terminy dwojako wskazując, że oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania należy złożyć:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo

  • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Złożenie tego typu oświadczenia jest jednorazowe - oznacza to w uproszczeniu, że „działa” na kolejne lata podatkowe i nie trzeba go ponawiać. Jeżeli podatnik chce zrezygnować, ze specjalnej formy opodatkowania (i rozliczenia PIT-36L) musi ponownie złożyć do organów podatkowych oświadczenie – tym razem o zrezygnowaniu (pisemna rezygnacja) z rozliczenia na zasadach 30c ustawy o PIT.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes