Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

Kiedy nota a kiedy faktura korygująca?

28.12.2009 14:33  Podatki
Kiedy nota a kiedy faktura korygująca?

Podatnicy mają możliwość skorygowania błędnych danych zawartych na fakturze VAT w dwojaki sposób - poprzez wystawienie noty korygującej bądź faktury korygującej. Wybór dokumentu, na podstawie którego zostanie dokonana korekta, sprowadza się zasadniczo do określenia charakteru widniejących na fakturze pomyłek.

Zgodne z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie między innymi wystawiania faktur (dalej „rozporządzenie”), notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą, zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji związanej zwłaszcza ze sprzedawcą, nabywcą bądź oznaczeniem towaru lub usługi.

Jednocześnie zastrzeżono, iż noty korygującej nie należy wykorzystywać w przypadku poprawy błędów w jednostce miary lub ilości towarów lub usług, stawce VAT, cenie jednostkowej, a także wartości netto oraz brutto sprzedaży.

Zgodnie z powyższym zakres pomyłek, dla których poprawy stosuje się noty korygujące, jest niewielki i w zasadzie ograniczony do błędów dotyczących danych kontrahentów oraz nazw towarów czy usług. Ponadto w praktyce zdarzają się sytuacje, w przypadku których wystawienie noty korygującej może nie być zasadne, nawet jeżeli pomyłka dotyczy zakresu, który został im przypisany.

Wówczas bezpiecznym i prawidłowym będzie wystawienie faktury korygującej, dla której wyznaczony w rozporządzeniu zakres zastosowania jest zasadniczo nieograniczony.

Faktury korygujące są wystawiane przez wystawcę faktury, której korekta dotyczy, przede wszystkim w sytuacjach gdy:

 cena towaru lub usługi ulega zmniejszeniu już po wystawieniu faktury, poprzez zastosowanie prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów, w tym: bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont,
 cena towaru lub usługi zostaje podwyższona już po wystawianiu faktury,
 zostanie stwierdzona pomyłka w cenie, stawce lub kwocie podatku.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, ustawodawca zezwala na wystawienie faktury korygującej w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Oznacza to, że zasadniczo w każdej sytuacji, również w zakresie przewidzianym dla not korygujących, istnieje możliwość skorzystania z prawa do faktury korygującej.

Warto o tym pamiętać szczególnie w przypadku gdy jako nabywca, otrzymamy fakturę, w której wszystkie nasze dane będą błędne. Bowiem w takich sytuacjach nota korygująca, a tym samym prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów czy usług, mogą zostać przez organy podatkowe zakwestionowane. Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej IBPP1/443-269/08/KG z dnia 22 lutego 2008 r., w której stwierdzone zostało, iż całkowita zmian danych nabywcy na fakturze może nastąpić wyłącznie na podstawie faktury korygującej.

Edyta Świąder
księgowa w BSO Outsourcing Sp. z o.o.an
 

 


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes