Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

Plik JPK - kiedy muszę go złożyć

06.06.2018 08:54  Podatki
Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest jednym z nowych obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawodawcę. Polega na tworzeniu specjalnej bazy danych uwzględniających informacje finansowe i księgowe. Specjalnie uszeregowana struktura zmusza podatnika do pracy w określony sposób, pod konkretnymi wymogami.

Jednolity Plik Kontrolny nie jest jednak tworzony wyłącznie do wewnętrznego użytku - ma zastosowanie ogólnokrajowe. W odpowiednich terminach i sposobie przesyłany jest do organów skarbowych. Jak więc prawidłowo spełnić obowiązki związane z JPK? Do kiedy i w jaki sposób złożyć plik?

Jednolity Plik Kontrolny zobowiązania podatników


Nowe przepisy generują dwa podstawowe obowiązki, są to:


  •     obowiązek cyklicznego przesyłania informacji z Jednolitego Pliku Kontrolnego;
  •     obowiązek przygotowania i złożenia zrzutu danych na żądanie organu.

Jak widać z powyższych, aby spełnić, którykolwiek z nich, podatnik najpierw musi tworzyć odpowiednią bazę danych (JPK). Dzieje się to w formie elektronicznej, we wskazany przez ustawodawcę sposób (podobnie jak e-deklaracje, składane przez internet). Należy korzystać z określonych struktur i dopasować się do określonych reguł i wymogów. Dopiero tak tworzony i aktualizowany plik umożliwia spełnienie obowiązków przedsiębiorcy.

Kiedy i jak złożyć JPK?


Pierwszy obowiązek dotyczy comiesięcznej konieczności, przesyłania do odpowiednich organów podatkowych, części Jednolitego Pliku Kontrolnego. Chodzi tutaj o podmioty, które prowadzą ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupu VAT). Od 1 stycznia 2018 wszystkie podmioty (łącznie z mikroprzedsiębiorcami) mają obowiązek prowadzenia tej ewidencji w formie elektronicznej i przesyłania jej do organów podatkowych, jako plik JPK_VAT. Informacja ta powinna zostać przesłana do 25 dnia każdego miesiąca, za poprzedni okres (do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca), bez dodatkowych wezwań, czy żądania.

W tym miejscu zauważyć należy, że część podmiotów ma prawo i zgłosiła się, do tak zwanego kwartalnego rozliczenia VAT. Prawo to zachowują nadal, w stosunku do standardowych deklaracji VAT’owskich. Możliwość kwartalnego rozliczenia nie dotyczy jednak pliku JPK – on bez względu na rozliczanie VAT, musi być przesyłany co miesiąc.

Drugi obowiązek, polega na konieczności przygotowania zrzutu (eksportu) danych, na żądanie organu podatkowego. W tej kwestii zobowiązanie obejmuje na razie część podmiotów, ale już od połowy roku 2018, wszyscy podatnicy będą podlegać temu obowiązkowi. Termin i forma przedłożenia eksportu wynikać będzie, przede wszystkim z informacji wskazanych na konkretnym, indywidualnym żądaniu.

Podsumowanie i rekomendacje


Jednolity Plik Kontrolny jest jeszcze na etapie wdrażania projektu, dlatego pojawiają się nowe aspekty i problemy. Należy więc spodziewać się nowości oraz wprowadzania niezbędnych zmian i unowocześnień. Wiązać się to może z reformami prawa i reguł sporządzania pliku. Rekomendowanym jest więc, nie tylko prawidłowe wypełnianie Jednolitego Pliku Kontrolnego, ale również aktywne śledzenie zmian, aktualności oraz wiadomości udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Dla osób, które nie mają możliwości albo czasu zajęcia się tym tematem, warto pomyśleć o korzystaniu ze specjalistycznego oprogramowania do wypełniania Jednolitego Pliku Kontrolnego, które będzie automatycznie aktualizować i dostosowywać plik do nowych wymogów.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes