Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

Przewodnik po zmianach w podatku akcyzowym

17.10.2018 14:14  Podatki
Przewodnik to kompleksowa publikacja, przedstawiająca porównanie przepisów obowiązujących do tych, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Przepisy, które ulegną zmianie, zostały przedstawione w praktycznej formie tabel porównawczych. Te przepisy, które nie są nowelizowane, pozostają poza tabelami. W załączniku dołączonym do przewodnika znajdziecie Państwo przepisy przejściowe.
 
Celem Nowelizacji jest, jak wskazuje Ustawodawca, uproszczenie przepisów akcyzowych, zniesienie bądź ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych, a także doprecyzowanie dotychczasowych regulacji. Niemniej, Nowelizacja wprowadza również zwiększenie kontroli organów podatkowych nad wyrobami akcyzowymi, które ze względu na ich przeznaczenie (i) są objęte zwolnieniem z podatku akcyzowego, (ii) jak i wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi podlegającymi opodatkowaniu stawką 0 zł. Wprowadzenie elektronicznego nadzoru nad tymi wyrobami jest zdecydowanie największą rewolucją wśród wprowadzanych zmian. Od 1 stycznia 2019 r. papierowy dokument dostawy zostanie zastąpiony przez elektroniczny dokument e-DD, który będzie generowany w Systemie EMCS PL2.
 
Zarejestruj się 

Dostawy takich wyrobów, którym obecnie musi towarzyszyć papierowy dokument dostawy, od nowego roku będą musiały być odnotowane w Systemie EMCS PL2, który zostanie odpowiednio przystosowany do ich monitorowania. Jedynym wyjątkiem od tej „transformacji” będzie węgiel który od 1 stycznia zostanie objęty systemem oświadczeń o przeznaczeniu zamiast elektronicznym dokumentem e-DD. Przepisy również wprowadzają nowy status zużywającego podmiotu gospodarczego i obowiązek rejestracji dla celów akcyzy dla wielu podmiotów, które do tej pory nie musiały być zarejestrowane, a ich styczność z wyrobami akcyzowymi ograniczona jest jedynie do zużywania pewnych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, które objęte są stawką 0 zł jak rozpuszczalniki organiczne, środki przeciwstukowe.
 
W naszej ocenie wprowadzone zmiany są kompleksowe i będą miały wpływ na każdy podmiot, który już dziś jest podatnikiem akcyzy ale również na podmioty które tylko zużywają pewne określone wyroby akcyzowe i ich obowiązek akcyzowy ograniczał się jedynie do złożenia podpisu na dokumencie dostawy celem potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych. Dlatego też zachęcamy do lektury naszego Przewodnika i zidentyfikowania zmian, które będą miały wpływ na Państwa działalność, aby się dobrze przygotować do wdrożenia nowych regulacji.
 
Deloitte Polska

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes