Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Podatki

Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu

10.02.2010 10:54  Podatki
Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu
Zakup samochodu osobowego daje nabywcy ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT do wysokości 60 % jego wartości wynikającego z faktury zakupu, nie więcej jednak niż 6.000,00 złotych. W przypadku wykupu samochodu użytkowanego w oparciu o umowę leasingu kwota odliczenia podatku VAT jest również ograniczona do tej wartości. Dlatego przy sprzedaży takiego samochodu, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie VAT możemy skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT pod pewnymi warunkami.

Przede wszystkim samochód w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy VAT musi być towarem używanym. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT przez towary używane należy rozumieć ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Używanie pojazdu na podstawie umowy leasingu w aktualnym stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. nie jest już przesłanką pozwalającą uznać daną rzecz za towar używany, dlatego wymagane jest, aby podatnik po wykupie samochodu z leasingu używał go jeszcze pół roku. W przypadku gdy okres ten nie zostanie zachowany, zwolnienie nie będzie możliwe, a sprzedaż samochodu będzie trzeba opodatkować według podstawowej stawki 22%.

Jak wynika z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia zwolniona z VAT jest sprzedaż samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia VAT w wysokości 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł. Jeżeli sprzedaż samochodu korzysta ze zwolnienia z VAT, to niekiedy może wystąpić obowiązek skorygowania odliczonego przy nabyciu pojazdu nawet częściowo podatku naliczonego. Zmienia się bowiem przeznaczenie towaru.

Okres korekty dla samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej wynosi: 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano go do użytkowania - jeżeli wartość początkowa pojazdu nie przekracza 15.000 zł, lub 5 lat, licząc począwszy od roku, w którym został oddany do użytkowania - jeżeli wartość początkowa pojazdu przekracza 15.000 zł. Korekta ta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż pojazdu (art. 91 ust.5 ustawy o VAT). Sprzedaż po tym terminie nie powoduje konieczności dokonywania jakiejkolwiek korekty. Przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF). Dlatego przy ustalaniu wartości minimalnej ceny sprzedaży netto dla samochodu osobowego należy kierować się przepisami art. 14 ust. 1 i art. 19 ustawy o PDOF. Nie może to być wartość księgowa samochodu czy też wartość wynikająca z faktury wykupu samochodu po zakończeniu leasingu.

Z art. 19 ustawy o PDOF wynika bowiem, że w przypadku gdy cena sprzedaży bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej zbywanej rzeczy, wówczas organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może określić przychód w wysokości wartości rynkowej. Aby tego uniknąć należy wartość rynkową określić na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Zatem cena sprzedaży samochodu nie powinna być uzależniona od ceny, jaką zapłacono przy zakupie  lub wykupie z leasingu tego samochodu lub wykupie. Powinna ona natomiast odpowiadać cenie rynkowej stosowanej dla samochodów tej samej marki, tego samego rocznika i o podobnym przebiegu kilometrów w miejscu i dacie zbycia przedmiotowego samochodu.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.);
2.Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.);
3.Rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie VAT (Dz. U. z 2009 r. nr 224, poz. 1799).


Joanna Szostak
Kierownik Zespołu Księgowego w BSO Outsourcing Sp. z o.o.
kg

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes