Jesteś w: Strona główna » Biznes » Prawo

Będzie łatwiej o rozwód w USA. Polacy wygrywają przed tamtejszym Sądem Najwyższym

10.01.2018 09:21  Prawo
Będzie łatwiej o rozwód w USA. Polacy wygrywają przed tamtejszym Sądem Najwyższym
Sąd Najwyższy Stanu Nowy Jork wydał precedensowe orzeczenie w sprawie polskich obywateli. Rozstrzygnięcie dotyczy pozwu rozwodowego polskiej homoseksualnej pary, która zwarła związek małżeński w Urzędzie Miasta Nowy Jork w USA. Stanowi ono podstawę do żądania rozwodu przez homoseksualne pary z całego świata znajdujące się w analogicznej sytuacji i niemogące uzyskać rozwodu w swoim kraju. Sprawę prowadzili polscy prawnicy.
 
Polacy w 2013 roku skorzystali z zaproszenia władz Nowego Jorku do zawierania małżeństw przez pary homoseksualne z krajów, których ustrój prawny na to nie pozwala. Wówczas nie natrafiła na żadne przeszkody prawne, ponieważ Nowy Jork jest szóstym stanem USA zezwalającym na zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci. Inaczej jednak było dwa lata później, kiedy ustała więź małżeńska.  Wówczas okazało się, że uzyskanie rozwodu w tamtejszym sądzie nie jest możliwe z uwagi na obostrzenia proceduralne.
 
„Przeszkodę ku temu stanowił status obywatelski stron postępowania, na co zwrócił uwagę urzędnik sądowy. Argumentował, iż sprawie nie może zostać nadany bieg ze względu na brak statusu rezydenta stanu Nowy Jork przez żadnego z małżonków.

Zgodnie z treścią § 230 (1) Domestic Relation Law, będącego swego rodzaju odpowiednikiem polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do rozpoznania sprawy przez sąd rodzinny stanu Nowy Jork, niezbędnym jest, aby przynajmniej jedna ze stron była rezydentem stanu Nowy Jork od co najmniej roku przed złożeniem pozwu. Jako że polska para na stałe mieszkała w Polsce, nie spełniała tego  wymagania ” – wyjaśnia mecenas Liwiusz Ilasz z kancelarii Ilasz&Associates prowadzącej praktykę w USA i Polsce, reprezentujący powoda.
 
W celu uzyskania niezbędnego orzeczenia powód wraz z pozwanym korzystając ze wsparcia polskich prawników złożyli odpowiednie wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy i uzyskanie rozwodu. 
 
„W pierwszej kolejności przygotowaliśmy  opinię dotyczącą uregulowań prawnych w Polsce, pokazując, że polskie przepisy uniemożliwiają uzyskanie parze rozwodu w Polsce. Następnie wnioskowaliśmy o uznanie, iż amerykański § 230 (1) Domestic Relation Law ma wobec nich i innych par homoseksualnych charakter dyskryminujący” – wyjaśnia mecenas Jarosław Kurpiejewski, prowadzący w Polsce oddział Polsko-Amerykańskiej Kancelarii Ilasz&Associates, sporządzający opinię w zakresie prawa polskiego. 
 
Argumentację polskich prawników podzielił sędzia Matthew F. Cooper orzekający w Sądzie Wyższej Instancji Stanu Nowy Jork. Dał temu wyraz  w precedensowym wyroku z 26 października 2017 r., rozwiązując małżeństwo polskiej pary. W ocenie sędziego stan Nowy Jork nadawszy prawo danym osobom do zawarcia stosunku prawnego, nie może pozbawiać ich możliwości jego zakończenia w oparciu o ten sam system prawny.

W uzasadnieniu do wskazanego wyroku sędzia Cooper dokonał zwięzłego streszczenia historii zmian prawnych w USA dotyczących materii rodzinnej, zezwolenia na zawieranie małżeństw homoseksualnych i możliwych orzeczeń rozwodowych. Sędzia Cooper stwierdził, iż zezwolenie powodom na rozwiązanie małżeństwa jest kwestią fundamentalnego poczucia sprawiedliwości i społecznej równości,  a od chwili wydania 26 czerwca 2015 r przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczony wyroku w sprawie Obergefell vs. Hodges prawo do wchodzenia w związek małżeński przez pary homoseksualne jest prawem federalnym obowiązującym w całym kraju.
 
Wyrok uprawomocnił się 25 listopada 2017 r. Jest on precedensowym orzeczeniem stanowiącym podstawę do żądania rozwodu przez homoseksualne pary z całego świata, które zwarły małżeństwo w stanie Nowy Jork, nie będące jego rezydentami jak i nie mogące uzyskać orzeczenia rozwodowego w kraju ojczystym. 
 
Kancelaria Ilasz&Associates

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes