Jesteś w: Strona główna » Biznes » Prawo

Komornik wszczął przeciwko Tobie egzekucję? Lepiej zapłać w ciągu miesiąca!

17.01.2019 10:33  Prawo
Komornik wszczął przeciwko Tobie egzekucję? Lepiej zapłać w ciągu miesiąca!
Wejście w życie 1 stycznia 2019 r. Ustawy o komornikach sądowych oraz Ustawy o kosztach komorniczych zrewolucjonizowało polską egzekucję sądową. Szczególnie ważne jest to, że zmianie uległy stawki pobieranych przez komorników opłat.
 
Opłaty w sprawach wszczętych do 31 grudnia 2018 r.

Wysokość dotychczasowych opłat egzekucyjnych była dotychczas - zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - uzależniona od sposobu egzekucji. W przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności: 
  • z rachunku bankowego, 
  • wynagrodzenia za pracę, 
  • świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 
  • jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, 

- komornik pobierał od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Przy zastosowaniu innych sposobów egzekucji komornik pobierał opłatę w wysokości 15% wyegzekwowanego świadczenia. 
 
Opłaty od 1 stycznia 2019 r.

Wejście w życie ustawy o kosztach komorniczych wprowadziło jedną podstawową opłatę w wysokości 10%. Ustawodawca przewidział jednak pewien szczególnie korzystny dla dłużnika wyjątek. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o kosztach komorniczych: jeżeli dłużnik w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do komornika sądowego lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia - komornik ściągnie od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości tylko 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia.

Oznacza to, że dobrowolnie spłacając swoje zadłużenie w ciągu pierwszego miesiąca prowadzenia egzekucji dłużnicy będą musieli zapłacić ponad trzykrotnie niższą opłatę, niż w przypadku wyegzekwowania od nich roszczenia w późniejszym terminie. Takie rozwiązanie może zmotywować dłużników do szybszej spłaty dochodzonego roszczenia. Ponadto w nowym stanie prawnym nie faworyzuje się już osób, którym są dokonywane potrącenia z wynagrodzenia za pracę czy rachunku bankowego. Najniższe opłaty płacą ci, którzy sami chcą szybko regulować swoje zadłużenie!
 

Podstawowa opłata egzekucyjna z art. 27 ust. 1 u.k.k. :

Opłata przy dobrowolnych wpłatach w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z art. 27 ust. 2 u.k.k. :

10% wartości wyegzekwowanego świadczenia

3% wartości wyegzekwowanego świadczenia

 
Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 52 ustawy o kosztach komorniczych do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy. 
 
Jarosław Mikołaj Skoczeń Emmerson Realty     

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes