Jesteś w: Strona główna » Biznes » Prawo

Od dziś krótszy proces odwoławczy w zaskarżeniach interpretacji indywidualnych

01.06.2017 09:42  Prawo
Od dziś krótszy proces odwoławczy w zaskarżeniach interpretacji indywidualnych
Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zaskarżania interpretacji indywidualnych. Skargi dotyczące wydawanych interpretacji będą mogły być wnoszone bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W ocenie ekspertów jest to niewątpliwie korzystna dla podatników zmiana, która skraca cały proces odwoławczy.
1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.935), która w art. 5 nadaje nowe brzmienie art. 14e § 1a pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zmiana dotyczy sposobu zaskarżania interpretacji indywidualnych. 
 
Jak było jeszcze wczoraj?
 
Dotąd prawo do wniesienia skargi na interpretację indywidualną było uzależnione od uprzedniego wezwania na piśmie organu, który wydał kwestionowaną interpretację indywidualną (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie takie należało wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu interpretacji indywidualnej, zaś obowiązek jego złożenia wynikał z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 
Dopiero w kolejnym etapie odwoławczym można było wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w terminie:
 
  • 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie.
Dyrektor KIS mógł również zmienić z urzędu wydaną interpretację indywidualną na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 
Jak jest od dziś?
 
Zlikwidowano jeden etap odwoławczy. Nie trzeba już wzywać Dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa przed wniesieniem skargi do WSA. Chcąc zaskarżyć interpretację indywidualną, od razu można wnieść skargę do sądu. Robi się to za pośrednictwem Dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. Dyrektor KIS nadal będzie mógł – wciągu 30 dni – zmienić z urzędu interpretację, jeśli uzna zasadność skargi do sądu administracyjnego.
Niewątpliwie jest to korzystna dla podatników zmiana, która skraca proces odwoławczy. A przecież czas to pieniądz.
 
Co z postępowaniami wszczętymi przed zmianą przepisów?
Nowe przepisy dotyczące wnoszenia skarg mają zastosowanie do interpretacji wydawanych począwszy od dnia 1 czerwca 2017 r. Do postępowań przed sądami administracyjnymi, które rozpoczęły się i nie zostały zakończone z upływem maja 2017 r., mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r. a więc przed zmianą.
 
Pamiętajmy, że informacje o przysługującej drodze odwoławczej są zawsze umieszczane w pouczeniach wydanych interpretacji. Gdyby jednak wnioskodawca się pomylił i omyłkowo skierował skargę do Dyrektora KIS zamiast od razu do WSA (za pośrednictwem KIS), nie ma powodów do obaw, sprawa na pewno trafi w odpowiednie ręce.
 
Beata Złotek
Inventage

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes