Jesteś w: Strona główna » Biznes » Prawo

Szansa na skrócenie czasu trwania postępowań sądowo-administracyjnych

12.01.2018 14:26  Prawo
Szansa na skrócenie czasu trwania postępowań sądowo-administracyjnych Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
 
Informatyzacja postępowania sądowo-administracyjnego to proces konieczny i pożądany przez przedsiębiorców. Proces odchodzenia od tradycyjnej formy komunikacji na rzecz komunikacji elektronicznej niesie pozytywne efekty dla gospodarki. Sprawnie działające sądy to olbrzymie ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, w szczególności istotne jest sprawne działanie sądów administracyjnych, które rozstrzygają spory między przedsiębiorcą, a organami państwa.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy:
 
Wejście w życie zmian wprowadzanych omawianym projektem ustawy powinno spowodować skrócenie czasu trwania postępowań sądowo-administracyjnych. Projekt ustawy odstępuje bowiem od dotychczasowej zasady, że pisma procesowe składa się wraz odpisami dla innych stron postępowania i likwiduje obowiązek wzajemnego doręczania pism przez profesjonalnych pełnomocników.

Po wejściu w życie ustawy akta sądowe będą prowadzone przede wszystkim w postaci elektronicznej, a pisma procesowe w postaci papierowej będą przekształcane w dokument elektroniczny. To z pewnością usprawni i przyspieszy postępowanie przed sądami administracyjnymi.
 
Pomysłem, który także zasługuje na poparcie jest dostęp do wzorów pism, w tym wzorów skarg sądowo-administracyjnych opracowanych przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. To rozwiązanie będzie szczególne pomocne przedsiębiorcom, którzy z jakichś względów, nie korzystają z pomocy fachowego pełnomocnika.
 
Radosław Płonka
ekspert prawny BCC

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes