Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Jesteś w: Strona główna » Biznes » Prawo

Zmiany w pieczy zastępczej

16.04.2018 14:15  Prawo
Zmiany w pieczy zastępczej Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - takie między innymi rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że w pieczy zastępczej przebywało w ubiegłym roku ponad 73 tysiące dzieci czyli o 2,1 procent mniej niż w roku poprzednim.

Minister Rafalska zaznaczyła, że resort stawia na rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tymczasem w placówkach opiekuńczo wychowawczych nadal przebywa 17,5 tysiąca dzieci a 1,7 tysięcy z nich to dzieci małe - do 7 roku życia. Aby to zmienić resort proponuje stworzenie centralnego rejestru miejsc pieczy zastępczej.

W takim rejestrze, prowadzonym przez resort minister Rafalskiej, znajdowałyby się wszystkie rodziny gotowe sprawować pieczę zastępczą. Dotychczas to sądy dysponowały wykazem takich rodzin na poziomie powiatu, ale jak podkreśliła minister, może być tak, że powiaty ze sobą graniczą, ale już w innych województwach. Taka centralna baza danych pozwoliłaby kierować dzieci do rodzin zastępczych w innym powiecie.

Ważna zmiana dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka dotyczy też dodatku wychowawczego. Obecnie dodatek ten jest wypłacany w wysokości 500 złotych. Projekt wprowadza zasadę, że pieniądze z 500 Plus w 80 procentach nadal będą wypłacane rodzinie zastępczej, a w 20 procentach gromadzone będą na rachunku bankowym. Zgromadzone tam środki będą wypłacane dziecku w momencie jego usamodzielnienia.

Nowe przepisy zakładają też , że wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej i prowadzących rodzinne domy dziecka nie może być niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nowelizacja przewiduje też przekazanie resortowi rodziny całości zadań związanych z adopcją międzynarodową. Obecnie zadania te realizuje zarówno ministerstwo, jak i ośrodek adopcyjny, który dokonuje kwalifikacji dziecka do adopcji międzynarodowej.

Znowelizowany projekt ma do końca tygodnia trafić do konsultacji międzyresortowych.

IAR


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes