Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

28.10.2010 11:01  Prawo
Europejska Grupa Doradcza www.eurogrupa.pl zaprasza do udziału w szkoleniu ,,Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji".
 
Pomimo tego, iż prawo normujące zamówienia publiczne funkcjonuje już od wielu lat wciąż jest w fazie budowania, rozwoju. Przykładem tego jest wejście w życie w dniu 2 marca 2004 roku nowego systemu prawnego, a mianowicie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Czynnikiem mającym bezpośredni, znaczący wpływ na system zamówień publicznych są kolejne zmiany (nowelizacje) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wielu innych przepisów prawnych będących w bezpośrednim związku, a tym samym mających wpływ na budowę systemu zamówień publicznych. Celem wprowadzenia systemu zamówień publicznych jest dążenie do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Jednak ciągły brak wiedzy stanowi największe zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania, budowy i rozwoju systemu zamówień publicznych. To, co dzisiaj stanowi niejasność, wątpliwość w dniu jutrzejszym może urosnąć do rangi poważnego problemu z, którym musi sobie poradzić potencjalny wykonawca lub pracownik zamawiającego.

Jak funkcjonuje nowe prawo? Kiedy je stosować i w jaki sposób interpretować przepisy, aby uniknąć ewentualnych błędów? Te i inne problemy postaramy się wyjaśnić na naszym szkoleniu, na którym specjalista w dziedzinie zamówień publicznych przedstawi i omówi uregulowania związane z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych.
 
Zajęcia prowadzą praktycy, specjaliści z zakresu zamówień publicznych, posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Kadra zaangażowana w prowadzenie szkolenia to osoby będące arbitrami z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na co dzień zajmujące się aktywnym konsultingiem. Wykładowcy oraz program gwarantują uczestnikom zdobycie praktycznej i sprawdzonej wiedzy.
 
Najbliższe terminy: 04-05.11.2010 Warszawa
Pełna informacja na stronie:  http://www.eurogrupa.pl/szkolenia/_pzp.htmas

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes