Inwestycje.pl

« Powrót

Sevenet S.A. zadebiutuje na NewConnect 8 czerwca 2011 r.

Działająca w branży teleinformatycznej innowacyjna spółka z Gdańska zadebiutuje na rynku NewConnect we środę, 8 czerwca. Do obrotu wprowadzonych zostanie 796 533 akcji serii B, które stanowią niemal 12% kapitału zakładowego spółki. Oprócz rozwoju sieci sprzedaży i poszerzania posiadanych już kompetencji, Sevenet S.A. zamierza z pozyskanych środków dokonać m.in. kilku kluczowych akwizycji. 
 

W trzech kolejnych latach obrotowych (od 2007/08 do 2009/10) Sevenet S.A. odnotowała znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, z czego w pierwszym roku obrotowym były to przychody rzędu 19 mln zł, natomiast w dwóch następnych latach, odpowiednio 30,2 mln zł i 30,3 mln zł. Oznacza to, że we wspomnianym okresie roczna stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży osiągnęła blisko 24%. Warto również podkreślić, że w okresie kryzysu gospodarczego, który w znacznym stopniu dotknął branżę IT, Spółka wykazała wysoką efektywność działalności na tle podmiotów konkurencyjnych, potwierdzoną utrzymaniem dodatniej dynamiki przychodów ze sprzedaży oraz rentowności netto.
 

W ramach oferty prywatnej przeprowadzonej przez Capital One Advisers spółka pozyskała 2,8 mln zł. Dzięki uzyskanym środkom Spółka zamierza podjąć szereg działań, zmierzających do zdobycia pozycji niekwestionowanego lidera pod względem udziałów w rynku Contact Center i Unified Communications, opartych na technologii Cisco Systems w Polsce. W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej Sevenet planuje poszerzyć kompetencje technologiczne w posiadanych już obszarach oraz rozbudować sieć serwisową. W najbliższym czasie Sevenet S.A. zamierza również skupić się na wzmocnieniu działań sprzedażowych poprzez otwarcie nowych przedstawicielstw handlowych na terenie kraju oraz rozpoczęciu intensywnych działań marketingowych.

Sevenet S.A. jest jednym z wiodących podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu ujednoliconych systemów komunikacyjnych dla organizacji, bazujących na technologii Cisco Systems - jednego z największych światowych dostawców tego typu rozwiązań.

Rys1: podstawowe obszary działalności Sevenet S.A.
 

Oferta Sevenet S.A. obejmuje usługi z zakresu Borderless Network, związane z projektowaniem, budową, konfiguracją i serwisowaniem przewodowych i bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, opartych na protokole internetowym  (IP). Ponadto, Spółka oferuje rozwiązania Unified Communication, przeznaczone do nowoczesnej komunikacji biznesowej w relacjach B2B i B2C oraz Contact Center - będące zaawansowanymi platformami, wykorzystywanymi do komunikacji z klientem. Sevenet S.A. świadczy też usługi związane z budową aplikacji odpowiadających indywidualnym zapotrzebowaniom klienta, a także wdrażaniem oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego. Mając na celu poszerzenie oferty o nowe rozwiązania spółka angażuje się w prace badawczo-rozwojowe. Od 2008 r. ściśle współpracuje w ramach Partnerstwa z projektem WiComm na Politechnice Gdańskiej przy tworzeniu klastra „ICT Pomorze” firm z branży IT, oraz prowadzi prace laboratoryjne nad nowymi innowacyjnymi produktami. Ponadto, wspólnie z Politechniką Gdańską, zrealizowała w oparciu o dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, innowacyjny projekt Bezprzewodowego Systemu Przywoławczego, będący rozwinięciem autorskiego pomysłu Sevenet dla jednostek zdrowia.

Rys2: Struktura akcjonariatu Sevenet S.A. (czerwonym kolorem zaznaczono Zarząd Spółki, szarym kolorem pozostałych z 7-miu założycieli Spółki)   

 

Sevenet S.A.
 

kk